Tiện ích trong Civil 3D: Tính diện tích vùng khép kín

NgoQuocViet March 12, 2013 0

Để mở tiện ích tính diện tích của một vùng kín trong Civil 3D có thể theo những cách sau:

+ Vào menu Inquiry>Area như hình dưới:

image

hoặc gõ lệnh area trên thanh Command Line

Specify first corner point or [Object/Add area/Subtract area] :

Tiếp theo, để định nghĩa một vùng khép kín có thể sử dụng một trong hai cách sau:

+ Cách 1: Chỉ ra các đỉnh giới hạn phạm vi cần tính diện tích, sau khi đã chọn xong các đỉnh nhấn Enter để tính diện tích.

+ Cách 2: Nhập O nhấn Enter để chọn tính diện tích cho đối tượng có sẵn rồi chỉ ra đối tượng cần tính diện tích.

Với hai cách trên, Civil 3D sẽ hiện kết quả là diện tích và chu vi của vùng cần tính.

Ngoài ra, công cụ còn hỗ trợ hai tùy chọn:

+ Nhập A để chọn cách tính diện tích bằng tổng nhiều vùng kín khác nhau

+ Nhập S để chọn cách tính diện tích bằng trừ dần diện tích nhiều vùng kín khác.

Chúc các bạn thành công.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.