Tính khối lượng trong Civil 3D phần 3!

NgoQuocViet March 12, 2013 2

Trong Civil 3D, với các loại khối lượng như đào đắp, kết cấu mặt đường có thể tính theo phương pháp trung bình. Ngoài ra còn nhiều loại khối lượng khác như : diện tích trồng cỏ, chiều dài của tôn lượn sóng,…cũng có thể được tính toán và ngoài ra được áp trực tiếp vào  hạng mục công việc trong dự toán rất tiện dụng cho việc quản lý khối lượng sau này. Bài viết hôm nay xin được bàn về chủ đề này. Tuy chưa có điều kiện bàn sâu, chi tiết nhưng cũng xin đưa vấn đề này một cách khái quát để các bạn tìm hiều.

Đầu tiên, mở trình quản lý các hạng mục công việc viết tắt là QTO (Quantity Take Off) bằng cáchnhấn thẻ Analyze>bảng QTO>mục QTO Manager hoặc nhấn vào biểu tượng như hình dưới đây:

image

Trong hộp thoại hiện ra, cần chỉ ra file chứa nội dung đầu mục công việc và file chứa danh mục bằng cách nhấn chọn Open pay item file như hình dưới:

image

 

image

Hộp thoại Open Pay Item File hiện ra, cần chọn định dạng cho Pay item file và chỉ ra vị trí Pay item file cũng như Pay item catergorization file bằng cách nhấn vào biểu tượng image

image

Định dạng cho Pay item file gồm các loại như hình dưới:

image

Sau khi hoàn thành, các đầu mục công việc sẽ được nhập vào như hình dưới:

image

Ở các bước trên mới nhập được vào QTO Manager các đầu mục công việc. Công việc tiếp theo là nhập công thức (Formula) định nghĩa cho đầu mục công việc đó.

Để nhập công thức cho một đầu mục công việc, các bạn nhấn chọn đầu mục công việc đó rồi nhấn vào ô trên cột Formula. Khi đó, Civil 3D sẽ yêu cầu chỉ ra file cần để lưu công thức sẽ nhập. Nhấn Ok để tiếp tục.

image

Tiếp theo, chỉ ra file để lưu công thức tính cho đầu mục công việc. Nhấn Save để kết thúc.

image

Hộp thoại dùng để nhập công thức Pay item Formula hiện ra. Các bạn nhấn vào biểu tượng image để thêm vào các đại lượng như Item Area (diện tích), Item Count (Số lượng), Item Length (Chiều dài), Part Depth rồi nhấn vào biểu tượng image để kết hợp với các phép tính. Ví dụ để lập công thức cho hạng mục công việc tính chiều dài tôn lượn sóng các bạn chọn Item Length hoặc hạng mục công việc diện tích trồng cỏ các bạn chọn Item Area…

image   image

 

Sau khi đã lập xong công thức tính cho hạng mục công việc, các bạn có thể chuyển sang bước tiếp theo là gán hạng mục công việc cần tính khối lượng cho một đối tượng cụ thể. Đối tượng này có thể là một Link, Shape hay một vùng khép kín thậm chí một polyline.

image

Để gán hạng mục công việc cho một đối tượng có một số cách sau:

+ Cách 1:

Trên QTO Manager chọn hạng mục công việc cần gán rồi

– Nhấn chuột phải và chọn Assign pay item để gán cho một đối tượng hoặc Assign pay item to area để gán cho một vùng khép kín

image

– Hoặc nhấn vào một trong các biểu tượng

image : gán cho một đối tượng

image : gán cho một vùng khép kín

image : Để loại bỏ hạng mục công việc đã gán cho một đối tượng

image : Để hiệu chỉnh hạng mục công việc đã gán cho một đối tượng.

+ Cách 2:

Chọn Corridor của tuyến đường cần tính khối lượng rồi nhấn chuột phải chọn Corridor Properties

image

Nhấn chọn Edit Current Selection như hình dưới:

image

Trong hộp thoại hiện ra, chọn đối tượng Link hay Shape cần gán cho hạng mục công việc rồi nhấn vào biểu tượng image trên cột Pay Item và chọn hạng mục công việc trong danh sách hiện ra. Nhấn Ok để kết thúc.

image

* Để chèn bảng thống kê khối lượng các hạng mục công việc bằng cách nhấn thẻ Analyze>bảng QTO>mục Takeoff bằng cách nhấn vào biểu tượng như hình dưới đây:

image

Hộp thoại hiện ra chú ý các nội dung:

+ Summary: Dạng tổng hợp

+ Detailed: Dạng chi tiết

+ Limit extents to alignment station range: Giới hạn tính trong phạm vi tuyến đường cụ thể với một khoảng lý trình cho trước

+ Report selected pay items only: Chỉ tính cho phạm vi các hạng mục công việc được chọn.

Nhấn Compute đê thực hiện tính toán

image

Sau khi tính toán xong, hộp thoại Quantity Takeoff Report hiện ra. Để chèn bảng khối lượng vào bản vẽ, các bạn chọn bảng tổng hợp trong mục định dạng bảng khối lượng rồi nhấn:

+ Draw: Để chèn vào bản vẽ

+ Save as: Để lưu lại thành file

image

 

Với file chứa danh mục công việc các bạn có thể sửa bằng các trình soạn thảo văn bản như Notepad++. File này các bạn có thể tìm trong thư mục có địa chỉ: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\C3D 2013\enu\Data\Pay Item Data.

image

 

Chúc các bạn thành công.

2 Comments »

  1. dang le November 19, 2015 at 6:46 pm -

    anh cho hỏi, cách hiệu chỉnh số liệu khi xuất bảng khối lượng ra xls, vì khối lượng chỉ định dạng 2 số lẽ! có cách nào định dạng lại 3 số lẽ không?

  2. pham February 1, 2016 at 4:37 pm -

    add ơi, add hướng dẫn cách xuất bảng khối lượng ra excel đi ạ. thanks

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.