ConditionalCutorFill Subassembly trong Civil 3D

NgoQuocViet March 14, 2013 0

Trong Civil 3D việc sử dụng các Conditional Subassemlbies kết hợp với các Subassemblies khác giúp tạo ra các Assembly linh hoạt phù hợp với nhiều tình huống khác nhau với nền đào, đắp giải quyết được các yêu cầu phức tạp trong công tác thiết kế giao thông. Ví dụ như với trường hợp nền đắp nhỏ thì bổ sung thêm một rãnh thoát nước. Với nền đắp có chiều cao nhất định trở lên thì sử dụng thêm tôn lượn sóng hoặc cọc tiêu….Bài viết hôm nay xin giới thiệu với các bạn về ConditionalCutorFill Subassembly.

Để thêm Conditional Subassemblies, cần truy cập Tool Palettes bằng cách nhấn biểu tượng

image

Hoặc vào menu General>Tool Palettes Window như hình dưới:

image

Trong Tool Palettes, có hai loại Conditional Subassemblies, nhấn chọn ConditionalCutorFill để thêm vào Assembly

 

image

Trong hộp thoại các thuộc tính của ConditionalCutorFill chú ý các nội dung sau:

 

image

image

+ Side: Chỉ vị trí áp dụng Subassembly, phía trái hoặc phải.

+ Layout Width: Bề rộng hiển thị của Subassembly trong bản vẽ. Trong hình họa trên thì ConditionalCutorFill Subassembly có thông số Layout Width là 20

+ Layout Grade: Độ dốc hiển thị của Subassembly trong bản vẽ. Tương tự như đại lượng Layout Width, đại lượng Layout Grade chỉ có tác dụng để điểu khiển kiểu hiển thị của Subassembly trong bản vẽ.

+ Type: Áp dụng cho nền đào hay nền đắp.

+ Minimum Distance: Chỉ chiều sâu đào hay chiều cao đắp tối thiểu áp dụng cho các Subassemblies kết hợp.

+ Maximum Distance: Chỉ chiều sâu đào hay chiều cao đắp tối đa áp dụng cho các Subassemblies kết hợp.

Để minh họa cho cách sử dụng ConditionalCutorFill Subassembly xem hình dưới đây với

C, D, E, F là các ConditionalCutorFill Subassembly  và G, H, I, J là các Subassemblies kết hợp.

+ Với ConditionalCutorFill Subassembly C áp dụng cho nền đào, khi chiều sâu nền đào nằm trong khoảng Min/Max Distance thì sử dụng subassembly G

+ Với ConditionalCutorFill Subassembly D áp dụng cho nền đào, khi chiều sâu nền đào nằm trong khoảng Min/Max Distance thì sử dụng subassembly H (đào rãnh)

+ Với ConditionalCutorFill Subassembly E áp dụng cho nền đắp, khi chiều cao nền đắp nằm trong khoảng Min/Max Distance thì sử dụng subassembly I

+ Với ConditionalCutorFill Subassembly E áp dụng cho nền đắp, khi chiều cao nền đắp nằm trong khoảng Min/Max Distance thì sử dụng subassembly J

 

image

Dưới đây hình ảnh áp dụng ConditionalCutorFill Subassemblies cho một trường hợp cụ thể trong đó:

+ Chiều cao nền đắp từ 0 – 5

+ Chiều cao nền đắp >5

+ Nền đào.

 

image

Chúc các bạn thành công.

 

 

 

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.