Bài 6C: Gắn nhãn yếu tố cong và xuất bảng yếu tố cong theo kiểu Việt Nam

Ngô Quốc Việt July 19, 2012 12
 1. Gắn nhãn yếu tố cong:

Bước đầu tiên là bạn cần gắn nhãn yếu tố cong  cho tuyến đường. Để gắn nhán, bạn vào menu Alignments>Add Alignment Labels>Add Alignment labels…như hình dưới:

Trong hộp thoại  hiện ra, trong mục “Label type” bạn nhấn vào vị trí mũi tên để lựa chọn:

+Single Segment: Gắn nhãn riêng lẻ cho từng đối tượng của tuyến đường như từng đường cong

+Mutiple Segment: Gắn nhãn cho toàn bộ các đối tượng của tuyến đường. Nếu bạn muốn gắn nhãn cho tất cả các đường cong thì hãy dùng tùy chọn này.

Tiếp theo với từng tùy chọn, bạn lựa chọn kiểu hiển thị cho các đối tượng. Trong đó:

+ Line label style: kiểu hiện thị cho đường thẳng

+ Curve label style: kiểu hiện thị cho đường cong tròn

+ Spiral label style: kiểu hiển thị cho đường cong chuyển tiếp

Ngoài ra bạn có thể tùy chọn cách đánh số đường thẳng, đường cong tròn, đường cong chuyển tiếp bằng cách nhấn vào mục “Table Tag Numbering”

Sau khi chọn xong, bạn nhấn vào nút “Add” để gắn nhãn cho tuyến đường.

Với trường hợp “Single Segment”, bạn chọn từng đối tượng để Civil 3D gắn nhãn. Còn khi bạn chọn “Multiple Segment” thì Civil 3D sẽ yêu cầu bạn chọn tuyến đường cần gắn nhán.

Như vậy, bạn đã bước đầu gán nhãn cho tuyến đường.

Việc tiếp theo là hiệu chỉnh kiểu hiển thị theo kiểu phổ biến ở Việt Nam như hình dưới

+  Với đường cong tròn:

Trong mục Curve label Style nhấn chọn như hình mũi tên trong hình dưới đây:

Bạn chọn:

+ “Edit Current Selection” để hiệu chỉnh kiêu hiện thị hiện hành hoặc chọn mục

+ “Create New” để tạo kiểu hiện thị mới hoặc

+ “Copy Current Selection” để tạo kiểu hiện thị mới được sao chép theo kiểu hiện thị hiện hành

+  Với đường cong  chuyển tiếp:

Các bạn làm tương tự như trên nhưng với mục Spiral label style

Trong hộp thoại tiếp theo, bạn chọn tab “Layout”. Bạn chú ý các nội dung sau:

+ Mục “Component name” hiển thị danh sách các thành phần của nhãn. Thông thường một nhãn bao gồm các thành phần sau:

–          Text chứa nội dung chính của nhãn

–          Khung bao quanh Text có thể được ẩn hoặc hiển thị

–          Đương dóng từ đối tượng tới phần text

–          Số thứ tự đối tượng để điền vào bảng

Để thêm hoặc xóa các đối tượng bạn làm như hình vẽ dưới:

Trong trường hợp cụ thể này nhãn ghi gồm các thành phần như hình dưới:

Trong đó:

+ Table Tag là nhãn ghi số thứ tự của đối tượng điền nhãn nhằm mục đích điền vào bảng sau này

+ Yeu to cong: là text chứa nội dung của nhãn.

+ Line.1 : là đường gióng nối từ đối tượng tới vị trí nhãn.

Với trường hợp đối tượng là “Table Tag”, bạn chú ý các nội dung sau:

Trong mục “General”:

+ Visibility: Tùy chọn để ẩn (False) hoặc hiện thị (True) đối tượng

+ Used in: Tùy chọn cho phép bạn chọn giữa ba chế độ

–          Tag Mode: Chế độ chỉ gắn nhãn xác định số thứ tự của đối tượng

–          Label Mode: Chế độ chỉ gắn nhãn thông thường và không gán nhãn ghi số thứ tự của đối tượng

–          Label  and Tag Modes: Chế độ gắn nhãn cho cả hai trường hợp trên.

+ Anchor Componet và Anchor  Point: để hiệu chỉnh vị trí hiển thị nhãn

Trong mục “Text”:

+ Contents: Chứa nội dung của nhãn. Để hiệu chỉnh bạn nhấn vào vị trí mũi tên như hình trên.

+ Text Height: Chiều cao chữ

+ Rotation Angle: Góc quay

Và các nội dung khác để hiệu chỉnh layer, màu sắc, vị trí

Sau nhấn vào mục “Contents” như đã nói ở trên, trong hộp thoại hiện ra:

Trong đó: “Alignment Curve Segment Number” là số thứ tự của đường cong tròn trong tuyến đường.

Thông thường bạn sẽ đánh số thứ tự các đường cong như là D24 nên bạn cần điền thêm ký tự D vào trước mục “Alignment Curve Segment Number”. Ngoài ra bạn có thể hiệu chỉnh từ Font chữ đến các định dạng khác bằng cách chọn tab “Format”

Với trường hợp đối tượng là phần text chứa nội dung của nhãn mà trong trường hợp cụ thể này là “Yeu to cong” thị các nội dung cũng giống như với trường hợp trên, chúng ta chỉ đi sâu phân tích nội dung trong mục “Content” . Để hiệu chỉnh bạn nhấn vào dấu … như vị trí mũi tên đã hướng dẫn ở trên.

+ Với đường cong tròn thì mục Properties có các thông số sau:

 

Kiểu hiện thị yếu tố cong thông thường trong các dự án ở Việt Nam thường như sau:

Trong đó bạn cần nhớ các thuật ngữ sau:

+ giá trị A tương ứng với  góc ngoặt (Delta Angle) xác định = 180 – {PI Included Angle} hoặc 180-({PI Included Angle}*180)/3.1416

+ R là bán kính cong (Radius)

+ K là chiều dài đoạn cong (Chord Length hoặc Length)

+ T là chiều dài của đường tang của đường cong  (External Tangent)

+ P là phân cự của đoạn cong (External Secant)

+ Tọa độ đỉnh : X = PI Easting ;Y= PI Northing

Bạn thêm vào A=; K=; R=; X=; Y= vào trước các đối tượng  như hình trên.

Các bạn có thể hiểu rõ hơn về các đại lượng như giải thích trong hình dưới:

+ Với đường cong chuyển tiếp mục Properties có các thông số sau:

Chú ý là cần phân biệt các giá trị Spiral PI Easting, Northing, Delta Angle, Long Tangent.. chỉ là các đại lượng của riêng đoạn chuyển tiếp.

Với giá trị A tương ứng = 180 – {PI Included Angle} hoặc 180-({PI Included Angle}*180)/3.1416

Để hiểu rõ về các thông số cho đường cong chuyển tiếp, các bạn có thể tham khảo hình minh họa dưới đây:

Và cấu tạo đường cong có đường cong chuyển tiếp dạng Clothoid kết hợp với đường cong tròn

(Tham khảo cuốn Thiết kế yếu tố hình học đường ô tô – TG PGS.TS Bùi Xuân Cậy, ThS Nguyễn Quang Phúc)

 

* Chú ý: Ngoài các thông số trong phần Properties trên, các bạn còn có thể tự tạo thêm các thông số khác bằng cách truy cập mục trên thẻ Setting của thanh Tool Space>Alignment>Label Style>Curve hoặc Spiral>Expressions rồi nhấn chuột phải chọn New…

+ Name: Tên cho thông số

+ Description: Mô tả thông số

+ Expression:

Thêm các thông số có sắn bằng cách nhấn vào và kết hợp với các phép toán trong mục f(x+) cùng các số hạng khác để lập công thức tính cho thông số mới.

 

Tiếp theo chúng ta chuyển sang thành phần cuối cùng là đường gióng

Trong đó bạn có thể hiệu chỉnh vị trí cũng như độ dài của đường gióng qua các mục

+ Start point anchor component: Điểm bắt đầu đường gióng là mốc của đối tượng nào

+ Start point anchor point: Vị trí của điểm bắt đầu

Tương tự cho End Point anchor Component và End Point anchor Point

+ Length Type: Kiểu độ dài có mấy tùy chọn

–          Percent Length: Tỷ lệ phần trăm của độ dài

–          Fixed Length: Độ dài cố định

2. Lập bảng yếu tố cong:

Sau khi đã gắn nhãn yếu tố cong cho tuyến đường, bạn có thể xuất bảng yếu tố cong cho tuyến đường bằng cách vào menu Alignment>Add tables>Add curve… như hình dưới

Tiếp theo, trong hộp thoại hiện ra bạn tích vào tùy chọn cho loại nhãn bạn vừa gắn cho tuyến đường trước đó. Civil 3D sẽ chỉ lập bảng sau khi bạn đã gán nhãn cho tuyến đường và chỉ đường cong nào đã gán nhãn thì mới được tổng hợp trong bảng yếu tố cong.

Trong đó bạn chú ý các điểm sau:

+ Mục “Table Style” có danh sách các kiểu hiển thị. Bạn có thể tạo mới hoặc hiệu chỉnh trực tiếp kiểu hiển thị.

+ Nếu bạn nhấn vào tùy chọn “Split table”, bảng yếu tố cong sẽ được chia ra theo một số quy tắc

–          “Across” : bảng sẽ sắp xếp theo hàng

–          “Down”: bảng sẽ xếp theo cột

–          Maximum rows per table: số lượng hàng lớn nhất trong một bảng

–          Maximum tables per stack: số lượng bảng lớn nhất trong

Ngoài ra còn có tùy chọn về chế độ cập nhật của bảng là tĩnh (static) hay động (Dynamic) trong mục “Behavior”

Cuối cùng chúng ta sẽ cùng xem xét cách hiệu chỉnh kiểu  hiện thị bảng yếu tố cong. Để tạo mới kiểu hiện thị bạn nhấn và chọn như hình vẽ dưới:

Trong hộp thoại hiện ra, bạn chú ý một số nội dung:

+ Trong mục “ Structure”, bạn nhấn vào biểu tượng dấu + để thêm một cột, chọn cột và nhấn vào biểu tượng dấu x để xóa cột. Bạn tạo các cột như hình dưới. Để sửa tiêu đề mỗi cột, bạn nhấn đúp vào tiêu đề đó. Ví dụ muốn hiệu chỉnh tiêu đề cột “Tên đỉnh” bạn nhấn đúp vào ô chứa tiêu đề “Tên đỉnh” và hộp thoại hiện ra để bạn sửa tiêu đề này

Để hiệu chỉnh nội dung của mỗi cột, ví dụ với cột chứa nội dung về bán kính R, bạn nhấn đúp vào ô chứa nội dung như hình vị trí hình mũi tên dưới

Hộp thoại tiếp theo hiện ra cho phép bạn hiệu chỉnh nội dung . Tương tự như phần hiệu chỉnh nhãn, bạn chọn thành phần trong danh sách thả xuống. Trong trường hợp cụ thể này bạn chọn “Radius” vì cột này thể hiện nội dung bán kính cong tròn. Với các cột thể hiện các đại lượng như K, T, P, tọa độ đỉnh thì bạn cũng làm tương tự và chú ý phần thuật ngữ như đã trình bày trên nhằm đảm bảo lựa chọn chính xác.

Sau khi đã hoàn thành các nội dung trên Civil 3D sẽ xuất bảng yếu tố cong như hình vẽ dưới

Chúc các bạn thành công.

12 Comments »

 1. Hoàng Lê Trung August 1, 2012 at 7:53 am -

  Anh cho em hỏi chút:
  PI included angle (B) là góc kẹp giữa 2 cánh tuyến, như vậy góc ngoặt (A) là 180 – B. Nhưng Delta angle (C) có giá trị khác với A. Vậy thì C là gì?
  Em cám ơn anh.

  • Ngô Quốc Việt August 1, 2012 at 4:03 pm -

   Giá trị Delta Angle hay giá trị C như bạn nói chính là góc ngoặt(A) và PI included Angle(B) chính là góc kẹp giữa hai cánh tuyến hay nói theo thuật ngữ như trong Nova là góc thay hướng tuyến. Mối quan hệ giữa ba giá trị là : C = A = 180-B. Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách sửa Style của nhãn và thay thế PI included Angle bằng Delta Angle.

   • HUYNHDOAN8484 May 15, 2014 at 11:41 am -

    Có cách nào ghi thêm vào khung yếu tố cong trên mặt bằng và trắc dọc chiều dài đoạn nối siêu cao(nối mở rộng mặt đường trong đường cong), độ dốc siêu cao không anh Quốc Việt. em tìm hoài mà không ra

 2. Hoàng Lê Trung August 1, 2012 at 8:22 am -

  Trong civil 3d ko có giá trị phân cự (P) đúng ko anh?

 3. Hoàng Lê Trung August 1, 2012 at 9:11 am -

  Ngại quá. Em nhầm cánh tuyến ban đầu với tiếp tuyến khi đã cắm đường cong chuyển tiếp.
  Giá trị P là Mid-ordinate hả anh?

  • Ngô Quốc Việt August 1, 2012 at 4:17 pm -

   Mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:
   Trong Civil 3D có giá trị phân cự P, giá trị P tương đương với giá trị External Secant. Bạn có thể quay trở lại bài viết xem hình minh họa các đại lượng trong Civil 3D mới được cập nhật để hiểu rõ hơn về các đại lượng. Cám ơn bạn vì một câu hỏi thú vị.

 4. Tran Thanh Tung March 14, 2013 at 7:52 am -

  Chào anh, em có thắc mắc như này mong anh giải đáp giúp em:
  Giá trị external tangent (T) trong civil 3d chỉ tính cho cung tròn chứ ko bao gồm đoạn chuyển tiếp như trong nova. góc ngoặt delta angle (A) cũng chỉ tính cho cung tròn nên khi ta lấy 180- B (giá trị góc chuyển hướng PI included Angle) sẽ không ra được giá trị A trong trường hợp có đoạn chuyển tiếp. Mà thông thường từ trước đến giờ các bản vẽ đều quen thể hiện giống như nova: chiều dài T và góc ngoặt A bao gồm cả chuyển tiếp và đường cong tròn. Anh có cách nào để trong civil 3d thể hiện được những giá trị như thế không ạ?
  Em cảm ơn anh nhiều

 5. Ngô Quốc Việt March 15, 2013 at 4:05 am -

  Chào bạn TRAN THANH TUNG!
  Rất cảm ơn bạn vì một câu hỏi thú vị. Đúng là bài viết trên mình mới giới hạn trong phạm vi đường cong tròn. Còn với trường hợp có cả đường cong chuyển tiếp thì mình chưa đề cập đến. Mình sẽ trả lời từng ý của bạn nhé:
  1. Về góc chuyển hướng: Đúng như bạn nói là trong các bản vẽ dùng phần mềm Nova hay dùng khái niệm góc chuyển hướng.
  Góc thay đổi hướng tuyến
  Cần phân biệt giá trị này với góc A thường được sử dụng trong NOVA
  Góc A

  Nhưng với trường hợp có đường cong chuyển tiếp vẫn có thể sử dụng giá trị PI Included Angle để tính ra giá trị A như trong Nova. Để xác định giá trị góc A trong Civil 3D bạn có thể bổ sung đại lượng này vào trong mục tạo nhãn bằng cách vào thẻ Setting trên thanh Tool Space>Alignment>Label Style>Curve>Expressions rồi nhấn chuột phải chọn New…Bạn định nghĩa công thức góc chuyển hướng: Tùy theo đơn vị của giá trị PI Included Angle mà bạn lập công thức, bạn có thể tham khảo công thức sau Góc chuyển hướng 180-{PI Included Angle} hoặc 180-(({PI Included Angle}*180)/3.1416). Sau đó bạn có thể thêm thông số này vào phần yếu tố cong rồi.
  2. Về giá trị External tangent (T) mình nghĩ chỉ tính duy nhất một giá trị T này như Nova là không hợp lý vì thực ra không có ý nghĩa gì với đường cong chuyển tiếp lẫn đường cong tròn. Trong Civil 3D mình chưa thấy có cách nào tính được giá trị như trong Nova. Nhưng theo mình bạn nên thay thế bằng các đại lượng khác thể hiện giá trị T cho đường cong chuyển tiếp cũng như cong tròn.
  Chúc bạn thành công.

 6. Ngô Quốc Việt March 15, 2013 at 6:48 am -

  P/S: Dựa theo câu hỏi của bạn TRAN THANH TUNG mình cũng đã bổ sung nội dung về đường cong chuyển tiếp vào bài viết trên. Một lần nữa xin cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn.

 7. Tran Thanh Tung April 2, 2013 at 3:29 am -

  Anh Việt trả lời rất chi tiết và dễ hiểu. Em cảm ơn anh nhiều!

 8. tuan anh May 3, 2013 at 8:55 am -

  Làm sao để em có thể gắn nhãn độ cao của đường bình độ. Giúp em vs nha

  • Ngô Quốc Việt May 4, 2013 at 5:22 am -

   Chào bạn Tuan Anh!
   Để gắn nhãn cao độ cho đường bình độ (đường đồng mức) thì bạn phải thực hiện nhiều bước. Vì bị giới hạn của chức năng phản hồi nên mình chỉ có thể hướng dẫn bạn những bước chính một cách sơ lược:
   1. Bạn vào menu Surfaces>Add Surface labels>Contour-Multiple at Interval
   Sau đó bạn chọn bề mặt cần gắn nhãn rồi chỉ ra hai điểm cắt các đường đồng mức cần gắn nhãn. Bạn cần nhập vào khoảng cách đều của nhãn đường đồng mức.
   2. Sau khi gắn nhãn, bạn có thể chỉnh sửa nhãn như chiều cao text, font,…trong mục Surface contour label style. Bạn có nhiều cách để mở mục này, cách đơn giản là chọn nhãn rồi nhấn chuột phải chọn Properties

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.