Import dữ liệu khảo sát trong Civil 3D

NgoQuocViet March 19, 2013 0

 

 

Trong bài viết hôm nay xin giới thiệu với các bạn về công cụ nhập dữ liệu khảo sát trong Civil 3D. Đây là bước khởi đầu giúp các bạn nhập dữ liệu khảo sát vào trong bản vẽ từ đó có thể thực hiện các công việc chỉnh sửa, biên tập cho dữ liệu khảo sát sau đó.

Để nhập dữ liệu khảo sát, các bạn truy cập trên thanh Ribbon, thẻ Home>bảng Create Ground Data>chọn mục Import Survey Data như hình dưới đây:

image

Hoặc gõ lệnh ImportSurveyData trên thanh Command Line

Trong hộp thoại hiện ra, các bạn nhấn vào mục Create New Survey Database để tạo mới dữ liệu khảo sát hoặc Edit Survey Database Setting…để sửa đổi các thiết lập cho dữ liệu khảo sát có sẵn.

 

image

Với trường hợp tạo mới dữ liệu khảo sát, nhập tên cho dữ liệu khảo sát trong hộp thoại hiện ra. Nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo.

 

image

Trong mục Specify Data Source cần chỉ ra file chứa dữ liệu khảo sát. Đầu tiên cần chọn định dạng file dữ liệu gốc trong mục Data source type:

image

Civil 3D hỗ trợ các loại định dạng cho file dữ liệu khảo sát dưới đây:

image

Với các định dạng Field Book File, LandXML File, các bạn nhấn vào biểu tượng image để chỉ ra vị trí file dữ liệu.

Với trường hợp định dạng Point File, trước tiên cần chọn định dạng cho Point File trong mục Specify point file format(filtering OFF)

Civil 3D hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau như:

ENZ(Space or comma): Easting – Northing – Point elevation; các thuộc tính cách nhau bởi dấu cách (Space) or dấu phẩy (comma)

PNEZD(Space or comma): Point number – Northing – Easting –Point elevation – Raw Decription; các thuộc tính cách nhau bởi dấu cách (Space) or dấu phẩy (comma)

PNEZ(Space or comma) : Point number – Northing – Easting –Point elevation; các thuộc tính cách nhau bởi dấu cách (Space) or dấu phẩy (comma)

PNE(Space or comma) : Point number – Northing – Easting; các thuộc tính cách nhau bởi dấu cách (Space) or dấu phẩy (comma)

PENZD(Space or comma) : Point number – Easting – Northing – Point elevation – Raw Decription; các thuộc tính cách nhau bởi dấu cách (Space) or dấu phẩy (comma)

PENZ(Space or comma): Point number – Easting – Northing – Point elevation; các thuộc tính cách nhau bởi dấu cách (Space) or dấu phẩy (comma)

Sau đó nhấn vào biểu tượng image để thêm và chỉ ra vị trí point file cần nhập vào.

 

image

 

Bước tiếp theo, trong mục Specify Network cần tạo mạng lưới đường chuyền. Nhấn mục Create New Network…để tạo mới.

image

Trong hộp thoại New Network hiện ra, nhập tên và mô tả cho mạng lưới đường chuyền cần tạo. Sau khi nhập xong, nhấn Ok và nhấn Next để chuyển sang bước tiếp theo.

image

Trong hộp thoại mục Import Options gồm nhiều tùy chọn cho việc nhập dữ liệu khảo sát

+ Process linework during import: Tùy chọn có hay không tự động nối và vẽ các địa vật trong quá trình nhập dữ liệu khảo sát

+ Current linework code set: Chọn bộ mã phục vụ việc tự động nối và vẽ các địa vật

+ Process linework sequence: Trình tự nối các điểm theo thứ tự nhập dữ liệu (By import order) hay thứ tự điểm (By point number)

+ Insert network object: Chèn hoặc không chèn vào bản vẽ các mốc đường chuyền

+ Insert figure objects: Chèn hoặc không chèn vào bản vẽ các địa vật

+ Insert survey points: Chèn hoặc không chèn vào bản vẽ các điểm khảo sát

 

image

Sau khi đã nhập xong dữ liệu khảo sát, các bạn có thể truy cập thanh Toolspace thẻ Survey để truy cập nhanh tới các công cụ cho dữ liệu khảo sát vừa nhập

image

Chúc các bạn thành công.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.