Cách tạo Mask cho bề mặt trong Civil 3D

NgoQuocViet March 28, 2013 0

1. Khái niệm Mask trong Civil 3D:

Mask địch nghĩa tiếng Việt là mặt nạ. Trong Civil 3D nó cũng có ý nghĩa tương đồng với khi được dùng để hiển thị một phạm vi nhất định của bề mặt hoặc dùng để tô vật liệu một phần diện tích bề mặt với một vật liệu tô nhất định. Cần phân biệt khái niệm Mask với Boundary vì Mask không thay đổi dữ liệu bề mặt, nó chỉ có tác dụng hiển thị một phần bề mặt trong khi Boundary giới hạn phạm vi của bề mặt nên dữ liệu bề mặt cũng thay đổi theo.

2. Cách tạo Mask trong Civil 3D:

Trên thanh Toolspace thẻ Prospector, nhấn chuột phải vào mục Mask của bề mặt cần tạo rồi chọn Create Mask…như hình dưới

tao_mask

Tiếp theo, trên thanh Command line, Civil 3D yêu cầu chọn đối tượng dùng để định nghĩa Mask

Select object(s):

Chú ý: Civil 3D hỗ trợ các loại đối tượng dưới đây để định nghĩa Mask

image

Trong hộp thoại Create Mask, chú ý các nội dung sau:

tao_mask1

– Information:

+ Name: Tên của Mask

+ Description: Mô tả cho Mask

– Masking:

+ Mask type: Chọn kiểu Mask

Chú ý: Nếu bạn chọn kiểu Inside cho Mask type thì bạn không thể tạo Mask khác cho cùng bề mặt vừa tạo.

Outside: Kiểu biên ngoài

Inside: Kiểu lỗ thủng

 image image

+ Render Only: Tùy chọn có hay không chỉ tô vật liệu

+ Mid-ordinate distance: Với đối tượng dùng để định nghĩa Mask là đường cong thì giá trị này là khoảng cách từ điểm thấp nhất đến đỉnh đường cong.

+ Render Material: danh sách các vật liêu tô cho Mask

tao_mask2 

Chúc các bạn thành công.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.