Những tính năng mới và cải tiến quan trọng bản Civil 3D 2014

Ngô Quốc Việt April 22, 2013 0

1. Tăng cường khả năng tương tác giữa bản Civil 2013 và 2014:
Thông thường với các phiên bản Civil 3D trước đây, bản vẽ trong phiên bản mới không thể mở được trực tiếp trong các phiên bản Civil 3D cũ hơn.  Tuy nhiên với phiên bản Civil 3D 2014 có một thay đổi quan trọng là bản vẽ được lưu từ  Civil 3D 2014 có thể đọc trực tiếp từ phiên bản Civil 3D 2013. Đây là một cải tiến mạnh mẽ tăng cường khả năng tương tác dữ liệu, sự tương thích giữa các phiên bản Civil 3D với nhau tạo thuận lợi cho công việc chuyển đổi.
2. Dữ liệu tham chiếu:
Với phiên bản Civil 3D 2014, dữ liệu tham chiếu ngoài (Data references) được lưu trực tiếp vào bản vẽ. Cải tiến này sẽ tránh được việc mất hoặc thiếu file  dữ liệu tham chiếu gây khó khăn khi làm việc với file có tham chiếu ngoài. Ngoài ra giờ đây các đối tượng như bề mặt, tuyến đường, hệ thống cấp thoát nước, bình đồ,…của file dữ liệu tham chiếu ngoài có thể được sử dụng như những đối tượng trên bản vẽ. Ví dụ như có thể sử dụng bề mặt từ file dữ liệu tham chiếu ngoài để vạch tuyến, xuất trắc dọc…
xrefs):
Với phiên bản Civil 3D 2014, chọn bề mặt tham chiếu cho Corridor ngoài những bề mặt trong bản vẽ còn có thể chọn trực tiếp từ các bề mặt của bản vẽ tham khảo ngoài(xrefs).
3. Hệ thống cấp nước:

  •  Thêm chức năng tạo hệ thống cấp nước từ đối tượng có sẵn
  • Thêm chức năng thêm hệ thống cấp nước lên trắc ngang
  • Hệ thống cấp nước có thể gán khối lượng cho hạng mục công việc (Pay item)
  • Có thể sử dụng hệ thống cấp nước qua công cụ Data Shortcut
Ngoài ra còn rất nhiều những cải tiến khác. Civil 3D VN sẽ tiếp tục cập nhật trong thời gian tới.

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.