Tạo mắt lưới tọa độ trong khung bản đồ với Civil 3D

Ngô Quốc Việt September 10, 2013 0

Bước 1: Vào Menu Points>Create Points – Surface>On Grid

matluoitoado1

Bước 2: Trên hộp thoại Create Points, nhấn dấu + mở rộng mục Points Creation rồi thiết lập tùy chọn cho các mục như hình dưới.

matluoitoado2

Bước 3: Trên thanh Command line, Civil 3D yêu cầu nhập các thông số để tạo điểm mắt lưới

Đầu tiên là chọn bề mặt cần để áp cao độ mắt lưới. Có thể chọn trực tiếp trên bản vẽ hoặc nhấn enter để chọn từ danh sách. Đây là yêu cầu bắt buộc.

Select a surface <or press enter key to select from list>:

Nhấn chọn điểm gốc của lưới trên bản vẽ
Specify a grid basepoint:

Nhập góc quay của lưới
Grid rotation <0.0000 (d)>:

Nhập bề rộng ô lưới

Grid X spacing <5.0000>:

Nhập chiều cao ô lưới

Grid Y spacing <5.0000>:

Xác định điểm bên phải phía trên cùng để xác định phạm vi lưới

Specify the upper right location for the grid:

Tùy chọn có thay đổi kích thước hay góc quay của lưới [có/không]
Change the size or rotation of the grid/grid squares [Yes/No] <No>:

Kết quả, Civil 3D tự động vẽ các điểm mắt lưới như hình dưới:

matluoitoado3

Chú ý: Có thể thay đổi kiểu hiển thị điểm mắt lưới cũng như không hiển thị nhãn điểm bằng cách nhấn chọn điểm rồi nhấn chuột phải chọn Point Group Properties…và thay đổi kiểu hiển thị trong mục Point Style và chọn None trong mục Point Label Style

matluoitoado4

Chúc các bạn thành công.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.