Thanh công cụ Ribbon

Ngô Quốc Việt September 11, 2013 0

Định nghĩa

Thanh Ribbon là một thành phần quan trọng giúp truy cập các lệnh, công cụ cho các đối tượng AutoCAD Civil 3D

Hình ảnh minh họa thanh Ribbon như hình dưới

Ribbon.JPG

Các lệnh trên thanh Ribbon được sắp xếp, phân chia theo các thẻ. Mỗi thẻ lại được phân chia theo các bảng, trong mỗi bảng bao gồm các lệnh thực thi. Thanh Ribbon bao gồm các thẻ sau:

 • Home
 • Insert
 • Annotate
 • Modify
 • Analyze
 • View
 • Survey
 • Manage
 • Output
 • Help
 • Express Tools

Ngoài các thẻ trên còn loại thẻ theo đối tượng xuất hiện mỗi khi nhấn chọn một đối tượng AutoCAD Civil 3D. Thẻ này chứa tập hợp các lệnh phân theo các bảng liên quan đến đối tượng. Hình dưới minh họa thẻ theo đối tượng Alignment

Ribbon6.jpg

Thu nhỏ/mở rộng thanh Ribbon

Ribbon2.jpg

Đóng/mở thanh Ribbon

 • Đóng thanh Ribbon:

Cách 1: Nhấn chuột phải phần trên thanh Ribbon rồi nhấn mục Close

Ribbon3.jpg

Cách 2: Gõ lệnh Ribbonclose trên thanh Command line

 • Mở thanh Ribbon:

Gõ lệnh Ribbon trên thanh Command line để mở lại thanh Ribbon đã đóng

Thêm/bớt các thẻ, bảng trên thanh Ribbon

 • Thêm/bớt các thẻ: Nhấn chuột phải phần trên thanh Ribbon>Show Tabs>chọn thẻ cần thêm/bớt

Ribbon4.jpg

 • Thêm/bớt các bảng: Nhấn chuột phải phần trên thanh Ribbon>Show Panels>chọn bảng cần thêm/bớt

Ribbon5.jpg


source: http://civil3dvn.com/thuatngu/mediawiki-1.18.5/index.php?title=Ribbon

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.