Thuật ngữ Point Group (Nhóm điểm) trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt September 18, 2013 0

Định nghĩa

Là nhóm điểm hay là một tập hợp các điểm (Point) được sử dụng để phân nhóm các điểm trên bản vẽ thành các tập hợp nhỏ hơn và tiện cho việc quản lý. Ví dụ, có thể tạo một nhóm điểm bao gồm tất cả các điểm trên bản vẽ thỏa mãn những tiêu chuẩn nhất định về cao độ hoặc có cùng một mã mô tả.

Cách tạo nhóm điểm

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây

  • Cách 1: Vào menu Points>Create Point Group… như hình dưới

Pointgroupmenu.JPG

  • Cách 2: Nhấn chuột phải vào Point Groups trên thanh Toolspace>thẻ Prospector rồi chọn New như hình dưới:

Pointgrouptoolspace.JPG

Bước 2: Nhập thiết lập hộp thoại Point Group Properties

+ Thẻ Information:

Poingroup5.jpg

+ Thẻ Include: Thêm các điểm vào nhóm điểm dựa vào các tiêu chí về tên, số thứ tự điểm, cao độ, mô tả thô, mô tả đầy đủ

Poingroup6.jpg

Ngoài ra còn có các thẻ với các chức năng sau:

+ Thẻ Exclude: Tương tự như thẻ Include nhưng là để loại bỏ các điểm khỏi nhóm điểm

+ Thẻ Query Builder: Bộ lọc để lọc các điểm theo những tiêu chí nhất định và thêm vào nhóm điểm

+ Thẻ Point List: Hiển thị danh sách các điểm cũng như thông tin về điểm của nhóm điểm

Cách hiệu chỉnh nhóm điểm

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây

  • Cách 1: Vào menu Points>Edit Points>Point Groups…như hình dưới:

Pointgroup7.jpg

  • Cách 2: Chọn một hay nhiều điểm trên bản vẽ và nhấn chuột phải chọn Point Group Properties

Pointgroup9.jpg

  • Cách 3: Nhấn chuột phải vào tên của Point Group trên thanh Toolspace>thẻ Prospector và chọn Properties như hình

Pointgroup8.jpg

Bước 2:
Thực hiện tương tự như bước 2 mục tạo nhóm điểm

Nhóm điểm _All Point

Là nhóm điểm do AutoCAD Civil 3D tự động tạo ra khi có điểm COGO Point được tạo ra hoặc nhập vào bản vẽ. Mặc định thì tất cả các điểm COGO Point trên bản vẽ chưa được gán vào một nhóm điểm cụ thể thì đều thuộc nhóm điểm All_Point. Khi các điểm đã được gán vào một nhóm điểm cụ thể thì nó sẽ được tự động đưa ra khỏi nhóm điểm All_Point.

Không thể sửa đổi các thuộc tính trên thẻ Include, Exclude, Query Builder cũng như xóa nhóm điểm All_Point.

Tham khảo ngoài


source: http://civil3dvn.com/thuatngu/mediawiki-1.18.5/index.php?title=Point_Group

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.