Thuật ngữ Assembly (cắt ngang điển hình)

Ngô Quốc Việt September 23, 2013 0

Định nghĩa

Cắt ngang điển hình là một đối tượng của AutoCAD Civil 3D bao gồm tập hợp của các thành phần như mặt đường, bó vỉa, lề đường, rãnh,…để hình thành mặt cắt cấu tạo các thành phần một công trình dạng tuyến.

Cắt ngang điển hình là một trong những thành phần xây dựng bình đồ tuyến.

Hình dưới đây minh họa về một cắt ngang điển hình:

Assembly mau.jpg

Hình minh họa xây dựng bình đồ Corridor từ cắt ngang điển hình:

Assembly binhdo.png

Cách tạo cắt ngang điển hình

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:

  • Cách 1: Vào menu Corridors>Create Assembly

Taoassemblymenu.JPG

  • Cách 2: Gõ lệnh _AeccCreateAssembly trên thanh Command Line

Bước 2:
Nhập và hiệu chỉnh các mục của hộp thoại Create Assembly

Hopthoaicreateassembly.JPG

Bước 3:
Nhấn chuột chọn điểm chèn đề chỉ ra vị trí gắn cắt ngang điển hình lên không gian bản vẽ.
Hình dưới minh họa biểu tượng cắt ngang điển hình sau khi hoàn thành:

Bieutuongassembly.JPG

Cách hiệu chỉnh kiểu hiển thị cắt ngang điển hình

Bước 1: Chọn một trong những cách sau:

  • Cách 1: Nhấn chọn cắt ngang điển hình rồi nhấn chuột phải chọn Edit Assembly Style…

Assembly style1.jpg

  • Cách 2: Nhấn chọn cắt ngang điển hình. Trên thanh Ribbon>thẻ Assembly>bảng Modify Assembly>nhấn chọn mục Edit Assembly Style

Assembly style5.jpg

Bước 2: Hộp thoại Assembly Style

+ Thẻ Information: Nhập cũng như hiệu chỉnh thông tin về tên, mô tả kiểu hiển thị cắt ngang điển hình

Assembly style4.jpg

+ Thẻ Marker: Các thiết lập về biểu tượng cắt ngang điển hình trên bản vẽ.

Assembly style2.jpg

+ Thẻ Display: Hiển thị/ẩn, hiệu chỉnh thông số về lớp, màu sắc, kiểu đường cho các đối tượng trên cắt ngang điển hình

Assembly style3.jpg

Cách thêm các thành phần Subassembly lên cắt ngang điển hình

Bước 1: Mở thanh công cụ Tool Palettes

Bước 2: Nhấn chọn Subassembly cần thêm vào cắt ngang điển hình

Subassembly add1.jpg

Bước 3: Nhập các thông số cho Subassembly vừa chọn trong hộp thoại Properties

Subassembly add2.jpg

Bước 4: Chọn điểm chèn để gắn Subassembly vào cắt ngang điển hình hoặc gõ :

I (Insert): Chèn thêm trực tiếp vào trước hoặc sau Subassembly được chọn

R (Replace): Thay thế Subassembly được chọn bằng Subassembly khác

D (Detached): Chèn thêm vào cắt ngang điển hình tại điểm bất kỳ

Select marker point within assembly or [Insert/Replace/Detached]:

Tham khảo


source: http://civil3dvn.com/thuatngu/mediawiki-1.18.5/index.php?title=Assembly

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.