Thay đổi tỷ lệ trắc dọc trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt October 3, 2013 1

hoc_civil3d_qua_hinh_anh15

One Comment »

  1. dang le August 28, 2014 at 8:24 pm -

    Anh làm ơn cho em hỏi cách chỉnh cao độ tự nhiên của trắc ngang theo khoãng cách lẽ mia được không ạ

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.