Sửa đổi thiết lập cho nhiều cọc trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt October 3, 2013 0

Giúp sửa đổi các thiết lập như bề rộng cọc trái, phải, kiểu hiển thị cho nhiều cọc một cách nhanh chóng

hoc_civil3d_qua_hinh_anh17

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.