Thuật ngữ Surface

Ngô Quốc Việt December 6, 2013 0

Định nghĩa

Surface: là một đối tượng của Autocad Civil 3D để biểu diễn cao độ địa hình.

Bemat sample.png

Đặc điểm

 • Không bề dày
 • Không chứa bề mặt thẳng đứng

Phân loại

Bao gồm các loại bề mặt sau:

Cách tạo bề mặt

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây

 • Cách 1: Vào menu Surfaces>Create Surface… như hình dưới

Taobematmenu.JPG

 • Cách 2: Nhấn chuột phải vào mục Surface trên thanh Toolspace và chọn Create Surface… như hình dưới:

Taobemattoolspace.JPG

 • Cách 3: Gõ lệnh CreateSurface trên thanh Command line

Bước 2:

Nhập các thông tin cho hộp thoại Create Surface, trong đó:

+ Type: Chọn kiểu bề mặt là một trong bốn loại trên bao gồm: TIN surface, GRID surface, TIN Volume surface, GRID Volume surface

+ Name: nhập tên bề mặt

+ Description: nhập mô tả bề mặt

+ Style: chọn kiểu hiển thị bề mặt

+ Render Material: chọn vật liệu tô cho bề mặt

Taobemat hopthoai.jpg

Cách thêm và sửa đổi dữ liệu cho bề mặt

 • Trên thanh Toolspace, nhấn + để mở rộng hết các mục Surface, nhấn dấu + mở rộng các mục của bề mặt cần thêm dữ liệu, tiếp tục nhấn dấu + để mở rộng mục Definition rồi nhấn chuột phải vào loại dữ liệu cần thêm và chọn Add… Add.jpg

Themdulieu add.jpg

Các dữ liệu sau có thể được thêm vào bề mặt:

Lỗi và vấn đề về bề mặt


Remove dữ liệu bề mặt


Mask


Watersheds


Tính khối lượng bề mặt


Kiểu hiển thị bề mặt

Cách áp kiểu hiển thị cho bề mặt:

Cách sửa kiểu hiển thị bề mặt:

 • Cách 2: Trên thanh Toolspace, thẻ Prospector, nhấn dấu + của mục Surface rồi nhấn chuột phải vào bề mặt cần hiệu chỉnh và chọn Edit Surface Style…
 • Cách 3: Gõ lệnh EditSurfaceStyle trên thanh Command Line

Gắn nhãn và tạo bảng cho bề mặt

 • Cách 1: Vào menu Surfaces>Add Surface Labels>Add Surface Labels hoặc vào từng mục cụ thể
 • Cách 2: Vào menu Annotation>Add Surface Labels>Add Surface Labels hoặc vào từng mục cụ thể
 • Cách 3: Vào menu General>Add Labels

Trong hộp thoại Add Labels hiện ra, mục Feature chọn Surface rồi chọn các kiểu gắn nhãn cho bề mặt

Hopthoaiaddlabels.JPG

 • Cách 4: Gõ lệnh _AeccAddSurfaceLabels trên Command Line

Phân tích bề mặt


Xuất bề mặt


Tham khảo ngoài


source: http://civil3dvn.com/thuatngu/mediawiki-1.18.5/index.php?title=Surface

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.