Cách truy cập nhanh tới các đối tượng trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt April 8, 2014 0

Một dự án hạ tầng với nhiều hạng mục như giao thông, cấp thoát nước với nhiều loại đối tượng khác nhau. Vậy làm thế nào để chọn được đối tượng cần tìm một cách nhanh nhất?

Trong Civil 3D có một công cụ giúp lọc nhanh đối tượng cần tìm là Quick Select:

Để gọi công cụ Quick Select, thực hiện theo một số cách sau:

+ Cách 1: Nhấn chuột phải vào màn hình không gian Model rồi chọn mục Quick Select như hình dưới

quickselect1

+ Cách 2: Gõ lệnh qselect trên thanh Command line

Tiếp theo, Civil 3D sẽ hiện công cụ nhập đầu vào bộ lọc tìm kiếm đối tượng dựa vào các thông số;

quickselect2

 

Thực hiện lần lượt các bước từ 1- 4:

+ Bước 1: Chọn phạm vi tìm kiếm. Mặc định là toàn bộ bản vẽ (Entire drawing). Nếu muốn chọn một vùng trên toàn bộ phạm vi bản vẽ nhấn mục mũi tên bên cạnh để định nghĩa.

+ Bước 2: Chọn loại đối tượng. Tùy thuộc trên bản vẽ hoặc vùng tìm kiếm có những loại đối tượng nào mà bạn có thể chọn từ danh sách thả xuống

+ Bước 3: Chọn thuộc tính để nhập điều kiện lọc

+ Bước 4: Nhập công thức cho bộ lọc tìm kiếm bao gồm các giá trị:

– Equals: bằng

– Not equals: Không bằng

– Greater than; Lớn hơn

-Less than: Nhỏ hơn

– Select All: Chọn tất cả

Tư đó , Civil 3D sẽ đánh dấu tất cả các đối tượng thỏa mãn điều kiện trong bộ lọc.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.