Cách gắn tên tự động cho cắt ngang điển hình (Assembly) trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt April 9, 2014 0

Việc đánh tên Assembly trong Civil 3D chưa được hỗ trợ bằng nhãn mà vẫn thường gõ tên thủ công. Điều này gây tốn thời gian và tên chỉ là đối tượng Text nên không tự động cập nhật mỗi khi Assembly thay đổi
Bài viết hôm nay xin giới thiệu cách gắn tên cho Assembly đồng thời liên kết với Assembly để tự động cập nhật khi thay đổi.
+ Bước 1: Gõ tên cho Assembly bằng đối tượng Mtext

+ Bước 2: Nhấn đúp đối tượng Mtext để sửa rồi nhấn chuột phải chọn Insert Field… như hình dưới:

assembly1

 

+ Bước 3:  Trên thanh công cụ Field, nhấn mục Field category, chọn mục Objects

assembly2

 

+ Bước 4: Thực hiện lần lượt mục 1, 2 như hình dưới trong đó sau khi nhấn vào biểu tượng mục 2 chọn Assembly trên bản vẽ.

assembly3

+ Bước 5: Nhấn mục Name trong phần Property rồi nhấn Ok để kết thúc

assembly4

Như vậy nhãn vừa tạo đã liên kết động với tên của Assembly. Mỗi khi thay đổi tên Assembly chỉ cần nhấn RE thì đối tượng text sẽ tự động cập nhật tên Assembly

Chúc các bạn thành công.

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.