Bài 1: Cách xuất và in ấn bình đồ, trắc dọc trong Civil 3D

Ngô Quốc Việt September 3, 2014 0

Đây là bài học trích từ khóa học “Làm chủ Autocad Civil 3D 2013”

Phần 1: Tạo khung in

Bước 1: Để xuất hồ sơ phần bình đồ, trắc dọc thì bước đầu tiên chọn một trong những cách dưới đây

+ Cách 1: Vào menu General>Plan Production TooDls>Create View Frames…

xuat_binhdo_tracdoc1

+ Cách 2: trên thanh Ribbon>thẻ Output>bảng Plan Production>nhấn chọn công cụ Create View Frames

a1

Bước 2: Hộp thoại Create View Frames

xuat_binhdo_tracdoc4

+ Alignment: Chọn tuyến đường cần tạo các khung in theo danh sách lựa chọn

+ Statin Range: Chọn phạm vi tuyến để tạo khung in, có hai lựa chọn

+ Automatic: Chế độ tự động tạo khung in cho toàn tuyến

+ User specified: Chế độ tự chọn, có thể chọn phạm vi tuyến bằng cách nhập vào lý trình điểm đầu (Start), điểm cuối (End) hoặc nhấn biểu tượng mũi tên để chỉ ra trực tiếp trên bản vẽ.

Nhấn Next sang mục tiếp theo.

xuat_binhdo_tracdoc5

Trong mục “Sheets”, có nhiều lựa chọn cho trang in

+ Plan and Profile: Trang in bao gồm cả bình đồ và trắc dọc

xuat_binhdo_tracdoc6

+ Plan only : Trang in chỉ bao gồm bình đồ

xuat_binhdo_tracdoc7

+ Profile only :  Trang in chỉ bao gồm trắc dọc

xuat_binhdo_tracdoc8

Chọn mẫu file chứa định dạng trang in. Ta sẽ xem chi tiết cách sửa file này ở mục sau.

+ Along alignment : Xoay bình đồ

xuat_binhdo_tracdoc10

+ Rotate to north : Không xoay bình đồ

xuat_binhdo_tracdoc11

+ Set the first view frame before the start of the alignment by: Lựa chọn này để trang in đầu tiên sẽ hiển thị thêm trước phần đầu của tuyến đường một đoạn nhập vào.

Nhấn Next sang mục tiếp theo.

xuat_binhdo_tracdoc12

 Chú ý: Để hiển thị khung in theo mẫu bản vẽ Việt Nam,cần chọn mẫu “Khung in VN (Civil3dvn.com)” trong mục Style frame_khunginvn

 

 Chú ý: Để hiển thị nhãn ghi khung in theo mẫu bản vẽ Việt Nam,cần chọn mẫu “Nhãn khung in VN (Civil3dvn.com)” trong mục Style  frame_khunginvn1

 

Trong mục “View Frame Group” Tập các khung in

Đặt tên cho tập các khung in trong phần Name, ngoài ra ta có thể lựa chọn các thông số khác như “Layer”, đặt tên cho từng khung, kiểu dáng hiển thị khung trang in trong mục “:Style”, kiểu dáng nhãn trong mục “Label style” và vị trí nhãn trong mục “Label location”. Nhấn Next sang mục tiếp theo.

xuat_binhdo_tracdoc13

 Chú ý: Để hiển thị đường cắt bình đồ theo mẫu bản vẽ Việt Nam,cần chọn “Đường cắt VN (Civil3dvn.com)” trong mục Style       match_line_vn
 Chú ý: Để hiển thị nhãn ghi đường cắt bình đồ trái theo mẫu bản vẽ Việt Nam,cần chọn “Nhãn đường cắt trái VN (Civil3dvn.com)” trong mục Left label style match_line_vn1
 Chú ý: Để hiển thị nhãn ghi đường cắt bình đồ phải theo mẫu bản vẽ Việt Nam,cần chọn “Nhãn đường cắt phải VN (Civil3dvn.com)” trong mục Right label style match_line_vn2

 

Trong mục “Match Lines” hay đường cắt là đường cắt tuyến và phân chia tuyến thành các đoạn trong phạm vi các khung in.

Tích vào mục “Insert match line” để phần mềm tự động chèn các đường cắt theo thông số chọn phía dưới:

Tích chọn mục “Snap station value down to the nearest” để Civil 3D chèn đường cắt tại vị trí gần nhất

Tích chọn mục “Allow additional distance for repositioning(increases view overlap)” nếu muốn Civil 3D tạo thêm khoảng giao theo một khoảng cách cho trước giữa hai đường cắt liên tiếp của hai khung nhìn cạnh nhau.

Ngoài ra, ta có thể hiệu chỉnh thông số khác của đường cắt như “Layer”, tên đường cắt trong mục “Name” và kiểu cách hiển thị đường cắt trong mục “Style”

Các nhãn của đường cắt bên trái và bên phải có thể được hiệu chỉnh kiểu cách hiển thị trong các mục “Left label style” và “Right label style”, chỉnh vị trí của nhãn trong các mục “Left label location” và “Right label location”

xuat_binhdo_tracdoc3

Kết quả là Civil 3D chia tuyến và tạo các khung trang in và đường cắt như hình dưới:

a6

Phần 2: Tạo trang in

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới

+ Cách 1: Vào menu General>Plan Production Tools>Create Sheets…

xuat_binhdo_tracdoc2

+ Cách 2: trên thanh Ribbon>thẻ Output>bảng Plan Production>nhấn vào công cụ “Create Sheets” : Tạo trang in như hình dưới

a1 (1)

Bước 2: Hộp thoại Create Sheets

a7

Trong mục “View Frame Group and Layout”, chọn tập nhóm khung in đã tạo ở phần trước theo danh sách

Có thể lựa chọn toàn bộ các khung in hoặc một số khung trong tập nhóm khung in trên để tạo trang in (Layout) bằng cách tích chọn “All” hoặc “Selection” rồi tích vào khung in cần chọn.

Trong phần “Layout Creation” có ba lựa chọn:

+ Number of layouts per new drawing: bằng cách nhập vào số lượng trang in n, Civil 3D sẽ tạo trên mỗi bản vẽ mới n trang in.

+ All layouts in one new drawing: Tất cả trang in được tạo trên một bản vẽ mới.

+ All layouts in the current drawing: Tất cả trang in được tạo trên bản vẽ hiện hành.

Ta nhập tên cho các trang in trong mục “Layout name”

Nhần Next cho bước tiếp theo.

a8

Trong mục “Sheet Set”: Tập trang in nhằm quản lý các trang in trên bản vẽ

Chọn “New sheet set” nếu muốn tạo mới và nhập vào tên tập trang in

Hoặc chọn “Add to existing sheet set” : Ghép thêm vào một tập trang in có sẵn

Và đây là một trang in bình đồ đã được xuất ra

a9

Bước 3: Hiệu chỉnh phần tô đen trên trang in:

Nhấn chọn một đường cắt bình đồ bất kỳ rồi nhấn chuột phải chọn Edit Match Line Style…

xuatbinhdo1

Trên hộp thoại Match Line Style, chuyển sang thẻ Display. Để ẩn nhấn vào biểu tượng như hình vẽ. Ngoài ra còn có thể thay đổi kiểu tô vật liệu trong mục dưới.

xuatbinhdo2

 

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.