Cách thêm/bớt dữ liệu vào mô hình trong Naviswork Manager 2014

Ngô Quốc Việt January 26, 2015 0

1. Cách thêm/bớt dữ liệu vào mô hình:

Có một số cách dưới đây giúp thêm dữ liệu vào mô hình dự án

+ Cách 1: Trên thanh Ribon, thẻ Home, bảng : nhấn mũi tên đổ xuống để rồi chọn một trong hai mục Append hoặc Merge

Navis_1

+ Cách 2: Nhấn thanh Application menu, mục Open, nhấn chọn một trong hai mục Append hoặc Merger

Navis_2

+ Cách 3: Trên thanh công cụ, nhấn vào biểu tượng rồi chọn mục Append hoặc Merge như hình dưới đây:

Navis_14

Trong đó cụ thể về sự khác nhau giữa Append và Merge được giải thích như sau:

+ Append: là chế độ thêm dữ liệu vào mô hình cho phép dữ liệu trùng lặp nhau

+ Merge: là chế độ thêm dữ liệu vào mô hình không cho phép dữ liệu trùng lặp nhau. Nếu hai dữ liệu trùng lặp thì Naviswork sẽ chỉ lấy một dữ liệu mà thôi.

Phần mềm Naviswork hỗ trợ nhiều loại định dạng khác nhau như bảng thống kê dưới:

Định dạng Đuôi mở rộng Phiên bản
Navisworks .nwd, .nwf, .nwc All versions
AutoCAD .dwg, .dxf Up to AutoCAD 2015
MicroStation (SE, J, V8 & XM) .dgn, .prp, .prw v7, v8
3D Studio .3ds, .pri Up to Autodesk 3ds Max 2015
ACIS SAT .sat, .sab All ASM SAT. Up to ACIS SAT v7
Catia .model, .session, .exp, .dlv3, .CATPart, .CATProduct, .cgr v4, v5
CIS\2 .stp STRUCTURAL_FRAME_SCHEMA
DWF/DWFX .dwf, .dwfx All previous versions
FBX .fbx FBX SDK 2014.1
IFC .ifc IFC2X_PLATFORM, IFC2X_FINAL, IFC2X2_FINAL, IFC2X3, IFC4
IGES .igs, .iges All versions
Pro/ENGINEER .prt, .asm, .g, .neu Up to Wildfire 5.0, Creo Parametric 1.0-2.0
Inventor .ipt, .iam, .ipj Up to Inventor 2015
Informatix MicroGDS .man, .cv7 v10
JT Open .jt Up to 10.0
PDS Design Review .dri Legacy file format. Support up to 2007.
Parasolids .x_b Up to schema 26
RVM .rvm Up to 12.0 SP5
Revit .rvt 2011-2015
Sketchup .skp v5 up to v8
Solidworks .prt, .sldprt, .asm, .sldasm 2001 Plus – 2014
STEP .stp, .step AP214, AP203E3
STL .stl Binary only
VRML .wrl, .wrz VRML1, VRML2

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.