Bài 1A: Cách tạo điểm

Ngô Quốc Việt February 8, 2015 1

Bài 1A: Cách tạo điểm

1. Giới thiệu về đối tượng điểm:

pointstyle
Một điểm bao gồm các thành phần sau:
+ Number: số hiệu điểm
+ Description: Mô tả điểm
+ Elevation: Cao độ
+ Cordination: Tọa độ
+ Point Style: Kiểu hiển thị điểm
+ Point label: Nhãn điểm

2. Cách tạo điểm: 
Để tạo điểm trong Civil 3D có một số cách như sau:
+ Cách 1: Vào menu Points>Create Points…
point3

Thanh công cụ Create Points xuất hiện, dùng chuột chọn các mục

point5

Ví dụ một trường hợp tạo điểm bằng thanh công cụ Create Points

point2

+ Cách 2: Vào menu Points>Create Points-Miscellaneous đến Create Points-Interpolate rồi chọn mục cần dùng
point6          point1

+ Cách 3: Trên thanh Ribbon>thẻ Home>bảng Create Ground Data>Points>
diem1

+ Cách 4:  Trên thanh Toolspace>thẻ Prospector>nhấn chuột phải mục Points chọn Create…Thanh công cụ Create Points xuất hiện để tạo điểm

point_create1

+ Cách 5: Gõ lệnh CreatePoints trên thanh Command Line để gọi thanh công cụ Create Points hoặc gõ lệnh tương ứng với mỗi trường hợp cụ thể để tạo điểm

One Comment »

  1. Nhat March 16, 2016 at 11:55 am -

    Cho mình hỏi cách xuất điểm từ file cad sang file .txt có cao độ z để nhập dữ liệu đầu vào cho civil 3d như thế nào? Thanks bạn!

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.