Bài 1B: Nhập điểm khảo sát cho tuyến đường

Ngô Quốc Việt February 8, 2015 0
Để nhập điểm khảo sát cho tuyến đường, cần thực hiện theo các bước sau:
Bước 1:
  • Cách 1: Vào menu Points>Create-Alignments>Import from File
point1
  • Cách 2: Vào menu Points>Create Points.. rồi trên thanh công cụ Create Points chọn mục Import From File như hình dưới
  point3   point2
Bước 2: Chọn file để nhập
point4
Tiếp theo, trên thanh Command Line, chọn định dạng cho file vừa nhập
 clip_image013    clip_image0141
Các giá trị còn lại nhấn Enter để chọn theo mặc định.
Cuối cùng, Civil 3D sẽ yêu cầu chọn tuyến đường cần nhập file số liệu điểm bằng cách chọn trực tiếp trên bản vẽ.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.