Bài 1E: Tạo điểm trên bề mặt

Ngô Quốc Việt February 8, 2015 1
1. Tạo điểm bất kỳ trên bề mặt:
Bước 1:  Chọn một trong những cách dưới đây:
 • Cách 1: Vào menu Points>Create Points – Surface>Random Points như hình dưới
surface24
 • Cách 2: Trên thanh Ribbon>thẻ Home>bảng Create Ground Data>Points>Create Points – Surface>Random Points
surface25
 • Cách 3: Mở công cụ Create Points bằng cách vào menu Points>Create Points và chọn mục Random Points như hình dưới
surface26
 • Cách 4: Gõ lệnh CreatePointRandomPoints trên thanh Command Line
Bước 2: Chọn bề mặt 
Khi đó, trên thanh Command line, Civil 3D yêu cầu chỉ ra bề mặt bằng cách chọn trực tiếp trên bản vẽ hoặc nhấn Enter để chọn từ danh sách
Select a surface <or press enter key to select from list>:
Hộp thoại Seclect a surface: lựa chọn bề mặt từ danh sách
surface6
Bước 3: Nhập thông số cho các điểm chèn
Với trường hợp thiết lập nhập mô tả điểm thủ công, Civil 3D yêu cầu nhập vị trí cũng như mô tả cho từng điểm trên bề mặt
Nhập vị trí cho điểm chèn trên bề mặt
Please specify a location for the new point:
surface27
Nhập mô tả điểm cho điểm chèn
Enter a point description <.>:
Kết quả, Civil 3D sẽ tạo các điểm tại vị trí điểm chèn và áp cao độ bề mặt cho điểm
2. Tạo điểm tại các mắt lưới trên bề mặt:
Bước 1:
Cách 1:
surface_point1
 
Cách 2:
surface_point2
Cách 3:
surface_point3
Cách 4: Gõ lệnh CreatePointOnGrid trên thanh Command Line
Bước 2: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhập các thông số tạo điểm:

Chọn bề mặt để tạo điểm hoặc nhấn Enter để chọn bề mặt từ danh sách

Select a surface <or press enter key to select from list>:

Chọn một điểm gốc lưới

Specify a grid basepoint:

Nhập góc quay của lưới

Grid rotation <0.0000 (d)>:

Nhập khoảng cách lưới theo chiều ngang

Grid X spacing <5.0000>: 

Nhập khoảng cách lưới theo chiều đứng

Grid Y spacing <30.0000>:

Nhập điểm trên cùng bên phải của lưới

Specify the upper right location for the grid:

Tùy chọn có thay đổi kích thước hoặc góc quay lưới không:
Change the size or rotation of the grid/grid squares [Yes/No] <No>:

Với trường hợp thiết lập nhập mô tả điểm thủ công, Civil 3D yêu cầu nhập mô tả cho từng điểm trên lưới

Enter a point description <.>:

Kết quả Civil 3D vẽ các điểm trên bề mặt tại mắt lưới như hình dưới

surface_point4

One Comment »

 1. LeTheAnh December 22, 2016 at 3:43 pm -

  A admin cho mình hỏi xíu .
  Mình mới dùng Civil 2015
  Phần Create point – Surface – along polyline/contour thì polyline không có chọn multipolyline được khác với Autoland desktop 2009 .Có phương pháp nào xử lý đc không nhỉ

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.