Bài 1F: Tạo điểm giao hai tuyến đường

Ngô Quốc Việt February 8, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây

Cách 1: Vào menu Points>Create Points – Intersections>Alignmnet/Alignment

alignment_point1

Cách 2: Mở thanh công cụ Create Points rồi nhấn chọn mục Alignment/Alignment như hình dưới

alignment_point2

Cách 3: Gõ lệnh CreatePointAlignAlign trên thanh Command Line

Bước 2: Trên thanh Command Line, nhập các thông số để tạo điểm giao

Chọn tuyến thứ nhất

Select an alignment object:

Nhập khoảng ốp từ tim tuyến thứ nhất

Specify an offset <0.000>:

Chọn tuyến thứ hai

Select an alignment object:

Nhập khoảng ốp từ tim tuyến thứ hai

Specify an offset <0.000>: 

Nhập mô tả cho điểm giao
Enter a point description <.>: 

Nhập cao độ cho điểm giao

Specify a point elevation <.>: 

Kết quả, Civil 3D tạo điểm là giao hai tuyến như hình dưới:

alignment_point3

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.