Bài 1G: Cách nhập/xuất điểm

Ngô Quốc Việt February 8, 2015 0
Để nhập hoặc xuất điểm, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây
  • Cách 1: Vào menu Points>Import/Export Points>Import Points (Nhập điểm) hoặc Export Points (Xuất điểm)
nhapxuatpoint
  • Cách 2: Gõ lệnh importpoints để nhập điểm và ExportPoints để xuất điểm
Bước 2: Khai báo định dạng và vị trí tập tin xuất/nhập điểm
  • Với trường hợp nhập điểm:
nhapxuatpoint1
  • Với trường hợp xuất điểm:
nhapxuatpoint2
Trong đó, Civil 3D hỗ trợ các định dạng Point File như sau:
nhapxuatpoint3
B­ước tiếp theo nhập tên cũng như đường dẫn cho tập tin:
nhapxuatpoint4

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.