Bài 1H: Tạo bộ từ khóa mô tả điểm

Ngô Quốc Việt February 8, 2015 0

1. Bộ từ khóa mô tả điểm dùng là gì?

 Một bộ từ khóa mô tả điểm bao gồm các bộ quy tắc và dựa vào đó Civil 3D tự động gán kiểu hiển thị cũng như nhãn và các thuộc tính cho điểm đó dựa vào thông số mô tả (Description) của điểm.

Bộ từ khóa mô tả điểm được lưu vào bản vẽ mà nó được tạo. Tốt nhất là tạo và lưu các bộ từ khóa mô tả điểm mẫu vào một tập tin mẫu (.dwt) và có thể sử dụng lại lần sau.

Ví dụ khi tạo điểm có mô tả MDC2 trùng với mã MDC* trong bộ mã từ khóa thì Civil 3D sẽ tự động gắn kiểu hiển thị cũng như gắn nhãn cho điểm như trong khai báo bộ từ khóa mô tả điểm.

2. Tạo mới bộ từ khóa mô tả điểm:

Bước 1: Trên thanh Tool space>thẻ Setting> nhấn vào dấu + mục  Point để mở rộng và tìm đến mục Description Key Sets, nhấn chuột phải chọn New…để tạo mới bộ từ khóa mô tả điểm

description_key_set1

Bước 2: Hộp thoại Description Key Set. Nhập thông tin về tên và mô tả cho bộ từ khóa mô tả điểm

description_key_set2

3. Sửa đổi từ khóa cho bộ từ khóa mô tả điểm:

Bước 1: Sau khi đã tạo mới bộ từ khóa mô tả điểm, nhấn chuột phải vào bộ từ khóa muốn sửa và chọn Edit Keys…

description_key_set3

Bước 2: Trên cửa sổ Panorama, để tạo khó mô tả điểm mới, nhấn chuột phải chọn New…

description_key_set4

+ Nhập từ khóa mô tả điểm trong cột Code theo mẫu: tukhoa*, ví dụ với các điểm cây xanh : CX*, các điểm mép đường cũ: MD*,…

description_key_set7

+ Chọn kiểu hiển thị điểm:

description_key_set5

+ Chọn kiểu nhãn cho điểm:

description_key_set6

+ Chọn định dạng cho mã điểm (cột Format)

Bảng giải thích các ký hiệu định dạng cột Format

 Wild Card Definition Example
* Matches any single or
multiple character
STA* will match STA100, STATRI,
and STATION.
@ Matches any single alpha
character
STA@ will match STAR and STAA
# Matches any single numeric
character
Matches any single numeric
character

Ngoài ra còn có thể thiết lập các đại lượng khác như lớp (Layer), tỷ lệ,…

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.