Bài 2A: Nâng/hạ đều cao độ tất cả các điểm

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0
Để nâng/hạ đều cao độ của tất cả các điểm, thực hiện theo những bước sau:
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:
+ Cách 1: Vào menu Points>Edit Points>Datum…
point14
+ Cách 2: Nhấn chọn một điểm bất kỳ. Trên thanh Ribbon>thẻ COGO point>bảng Modify>nhấn chọn mục Datum
point15
+ Cách 3: Gõ lệnh EditPointDatum trên thanh Command Line
Bước 2: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhập độ nâng/hạ cao độ bằng cách nhập số trực tiếp hoặc nhấn R để chọn Reference
Change in elevation or [Reference]: 
Trong đó:
– giá trị dương (+) tương ứng với trường hợp nâng cao độ
– giá trị âm (-) tương ứng với trường hợp hạ cao độ
Với trường hợp gõ R để chọn Reference:
Nhập cao độ gốc: (Egoc)
Specify a reference elevation:
Nhập cao độ so sánh: (Ess)
Specify a new elevation:
Khi đó độ nâng/hạ cao độ được tính bằng Ess – Egoc

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.