Bài 2B: Áp cao độ bề mặt cho điểm

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây
+ Cách 1: Vào menu Points>Edit Points>Elevations from Surface…
surface21
+ Cách 2: Gõ lệnh EditPointSurfaceElevs trên thanh Command Line
Bước 2: Hộp thoại Select surface, chọn bề mặt muốn áp cao độ cho các điểm từ danh sách
surface22
Bước 3: Trên thanh Command line, chọn các điểm cần gán cao độ từ bề mặt với các tùy chọn sau:
+ All: Tất cả các điểm trên bản vẽ
+ Numbers: Chọn điểm bằng cách nhập số thứ tự điểm với hai cách nhập:
– Cách 1: Nhập số thứ tự các điểm cách nhau dấu phẩy như : 2,5,15,40 sẽ chọn các điểm có số thứ tự 2,5,15,40
   – Cách 2: Nhập số thứ tự các điểm theo dải như: 2-50 sẽ chọn các điểm có số thứ tự từ 2 đến 50
+ Group: chọn các điểm từ nhóm điểm
+ Selection: chọn các điểm bằng cách nhấn chọn trực tiếp trên bản vẽ. Có thể chọn từng điểm hoặc kéo chọn để chọn các điểm trên cả vùng
surface23

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.