Bài 3B: Hiển thị danh sách toàn bộ các điểm trên bản vẽ

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0
Để hiển thị danh sách toàn bộ các điểm trên bản vẽ, cần thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây
  • Cách 1: Vào menu Points>List Points…
point7
  • Cách 2: Gõ lệnh EditAllPoints trên thanh Command Line
Bước 2: Cửa sổ Panorama hiển thị danh sách tất cả các điểm trên bản vẽ. Trên cửa sổ Panorama có thể:
+ Sửa đổi thông số các điểm bằng cách nhấn đúp vào ô tương ứng để sửa đổi
+ Nhấn chuột phải vào hàng chứa điểm và thực hiện các lệnh:
   + Renumber: đánh lại số thứ tự điểm
   + Datum: Nâng/hạ cao độ điểm
   + Elevation from Surface: gán cao độ điểm từ bề mặt
   + Apply Description Keys: Áp bộ mã từ khóa mô tả điểm để tự động gán kiểu hiển thị, kiểu nhãn, lớp…cho điểm
   + Delete: Xóa điểm
   + Select: Chọn điểm
   + Zoom to: Phóng to màn hình hiển thị điểm
   + Pan to: Dịch màn hình bản vẽ tới vị trí điểm
   + Lock/Unlock: khóa và mở khóa điểm
   + Export LandXML: Xuất điểm ra tệp định dạng .XML
point9

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.