Bài 3C: Xuất bảng điểm

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0
1. Xuất bảng điểm:
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:
+ Cách 1: Vào menu Points>Add Tables…
 
point10
+ Cách 2: Trên thanh Ribbon>thẻ Annotate>Add Point Table
point11
+ Cách 3: Gõ lệnh AddPointTable trên thanh Command Line
Bước 2: Hộp thoại Point Table Creation, khai báo các mục như hình dưới, trong đó chú ý:
+ Table style: chọn kiểu mẫu hiển thị cho bảng điểm
+ Selection:
  + Chọn nhãn thêm vào cho bảng điểm bằng cách nhấn chọn nhãn cột Apply
point_table23
  + Chọn các điểm cần thêm vào trong bản điểm bằng một trong hai cách:
     + Nhấn biểu tượng point_table21để thêm điểm từ các nhóm điểm
     + Nhấn biểu tượng point_table22để chọn các điểm trực tiếp trên bản vẽ
+ Split table: Tùy chọn tách bảng với ý nghĩa các thông số như hình vẽ
+ Behavior: Chọn chế độ cập nhật dữ liệu cho bảng với dạng tính (Static) hoặc dạng động (Dynamic)
  point_table20   pointtable2
2. Hiệu chỉnh kiểu hiển thị bảng điểm:
Bước 1: Nhấn chọn mục Edit Current Selection như hình dưới để sửa kiểu hiển thị bảng điểm hiện hành
point_table25
Bước 2: Hộp thoại Table Style
+ Thẻ Information:
point_table27
+ Thẻ Data Properties:
point_table26
+ Thẻ Display:
point_table28

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.