Bài 4A: Tạo mới nhóm điểm (Point Group)

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

1. Nhóm điểm (Point Group) là gì?

Nhóm điểm là một tập hợp các điểm được lọc ra theo một tiêu chuẩn nhất định phục vụ mục đích quản lý. Có thể sử dụng thuộc tính điểm bất kỳ hoặc tổ hợp các thuộc tính như mô tả điểm, cao độ, số thứ tự điểm hoặc có thể chọn các điểm cụ thể trực tiếp trên bản vẽ.

2. Cách tạo nhóm điểm:

Để tạo nhóm điểm thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:

  • Cách 1: Vào menu Points>Create Point Group…
poingroup1
  • Cách 2: Trên thanh Toolspace, nhẫn chuột phải mục Point Group và chọn New…
poingroup2
  • Cách 3: Nhấn chọn một điểm bất kỳ trên bản vẽ, trên thanh Ribbon>thẻ COGO Point>bảng Launch Pad>Create Point Group
poingroup3
  • Cách 4: Gõ lệnh CreatePointGroup trên thanh Command Line
Bước 2: Hộp thoại Point Group Properties
+ Thẻ Infomation: Nhập các thông tin như:
   + Name: Tên nhóm điểm
   + Description: Mô tả nhóm điểm
   + Point style: Chọn kiểu hiển thị cho các điểm trong nhóm điểm
   + Point label style: Chọn kiểu nhãn cho các điểm trong nhóm điểm
poingroup5
+ Thẻ Point Groups:
Nhấn chọn nhóm điểm chứa các điểm cần thêm cho nhóm điểm đang tạo. Có thể chọn một hoặc nhiều nhóm điểm cùng lúc.
pointgroup_pointgroup1
+ Thẻ Raw Desc Matching:
Nhấn chọn mã mô tả cho các điểm cần thêm cho nhóm điểm. Civil 3D sẽ tìm trong tất cả điểm trên bản vẽ các điểm có mã mô tả trùng khớp và thêm vào nhóm điểm. Có thể chọn một hoặc đồng thời nhiều mã cùng lúc.
pointgroup_rawdescmatching
+ Thẻ Include: Các tùy chọn để thêm điểm vào nhóm điểm. Có thể dùng một hay kết hợp nhiều tùy chọn. Civil 3D sẽ dựa vào các tùy chọn để lọc các điểm và thêm vào nhóm điểm.
   + With numbers matching: Tùy chọn thêm điểm bằng cách nhập số thứ tự điểm cách nhau dấu phẩy hoặc nhập theo dải ví dụ 2-35 bao gồm các điểm có số thứ tự từ 2 đến 35: ví dụ như hình minh họa dưới đây
point_group_include1
Ngoài ra, còn có công cụ thêm điểm point_group_include2 giúp thêm điểm bằng cách chọn điểm trực tiếp trên bản vẽ.
Khi đó, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn điểm cần thêm:
Select objects:
  + With elevations matching: Tùy chọn thêm điểm bằng cách nhập khoảng cao độ theo mẫu “cao độ Min-cao độ Max”như hình dưới. Civil 3D sẽ tìm các điểm thỏa mãn điều kiện có cao độ nằm trong khoảng cao độ đó
point_group_include3
  + With names matching: Tùy chọn thêm điểm bằng cách nhập danh sách tên các điểm cách nhau bằng dấu , tương tự như  mục With numbers matching ở trên
  + With raw descriptions matching: Tùy chọn thêm điểm bằng cách nhập mô tả thô điểm cách nhau bằng dấu ,. Civil 3D sẽ tự động tìm và thêm các điểm có mô tả thô phù hợp.
  + With full description matching: Tương tự như mục trên, đây là tùy chọn thêm điểm bằng cách nhập mô tả đầy đủ của điểm cách nhau bằng dấu ,.
Ngoài ra, chú ý tùy chọn Include all points: Thêm tất cả các điểm có trên bản vẽ vào nhóm điểm.
poingroup6
+ Thẻ Exclude: Cũng tương tự như thẻ Include nhưng Civil 3D sẽ dựa vào các tùy chọn để lọc ra và loại bỏ các điểm khỏi nhóm điểm.
pointgroup_exclude1
+ Thẻ Query Builder: là bộ công cụ giúp tạo các bộ lọc điểm do người dùng tự tạo dựa theo các thông số điểm. Cách xây dựng bộ lọc được minh họa như hình dưới.
poingroup7
+ Thẻ Point List: Hiển thị danh sách các điểm của nhóm điểm. Thẻ Point List được xếp cùng các thẻ khác trong hộp thoại Point Group Properties tạo thuận lợi cho việc kiểm tra nhóm điểm một cách nhanh chóng. Danh sách các điểm còn hiển thị luôn chi tiết các thuộc tính điểm như : số thứ tự điểm, tên điểm, tọa độ, cao độ, mô tả, lớp,….tùy nhiên không thể sửa các thuộc tính này trong thẻ Point List.
poingroup12

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.