Bài 4B: Cách sửa nhóm điểm

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

1. Sửa đổi thuộc tính của nhóm điểm:

Bước 1: Trên thanh công cụ Toolspace>thẻ Prospector>nhấn chuột phải vào nhóm điểm cần sửa và chọn Properties

point_group_edit1

Bước 2: Hộp thoại Point Group Properties hiện ra. Cập nhật các thuộc tính của nhóm điểm

point_group_edit2

2. Cập nhật điểm của nhóm điểm:

Phương pháp 1:

Bước 1: Trên thanh công cụ Toolspace>thẻ Prospector>nhấn chuột phải vào nhóm điểm cần sửa điểm và chọn Edit Points…

point_group_edit3

Bước 2: Trên cửa sổ Panorama, cập nhật thông tin các điểm cần sửa đổi.

point_group_edit4

Phương pháp 2: Trên thanh công cụ Toolspace, nhấn chọn nhóm điểm cần sửa điểm, ở cửa sổ cuối thanh Toolspace, hiển thị danh sách các điểm của nhóm điểm. Có thể cập nhật thông tin các điểm cần sửa đổi ở ngay cửa sổ này.

point_group_edit5

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.