Bài 1A: Tạo mới bề mặt

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0
  1. Định nghĩa và phân loại bề mặt:

+ Định nghĩa:

Bề mặt là một đối tượng cơ bản của AutoCAD Civil 3D thể hiện địa hình hay cao độ một khu đất hoặc trong trường hợp bề mặt khối lượng là sự chênh lệch cao độ giữa hai bề mặt.

Bề mặt được tạo bởi các lưới tam giác hoặc tứ giác, các lưới này được xây dựng khi AutoCAD Civil 3D kết nối các điểm để tạo dữ liệu bề mặt.

Hình dưới đây minh họa bề mặt với hình bên trái là bề mặt trong AutoCAD Civil 3D và hình bên phải là ví dụ bề mặt trong thực tế với ruộng bậc thang tượng trưng cho đường đồng mức bề mặt.

vidusurface  vidusurface2

+ Đặc điểm bề mặt trong Civil 3D:

– Không có bề dày

– Không chứa các mặt đứng

+ Phân loại bề mặt:

Các loại bề mặt trong Civil 3D:

  •  TIN surface: TIN là viết tắt của cụm từ Triangulated Irregular Network hay là lưới tam giác. TIN Surface là bề mặt được tạo bởi các lưới tam giác, đây là kiểu bề mặt cơ bản phục vụ chính cho công tác thiết kế bình đồ tuyến.
  • Grid surface: Bề mặt lưới tứ giác, là bề mặt được tạo bởi các lưới tứ giác cho khả năng quan sát trung thực hơn bề mặt địa hình so với bề mặt lưới tam giác.
  •  TIN volume surface: Bề mặt khối lượng lưới tam giác được tạo bởi hai bề mặt khác, cao độ nhận được của bề mặt này là sự chênh lệch giữa hai bề mặt đầu vào tại các vị trí đỉnh lưới tam giác của cả hai bề mặt.
  •  Grid volume surface: Bề mặt khối lượng ô lưới được tạo bởi hai bề mặt khác, cao độ nhận được của bề mặt này được xác định  là sự chênh lệch giữa hai bề mặt đầu vào tại các vị trí mắt lưới ô vuông.
  •  Corridor surfaces: Bề mặt được tạo bởi từ các dữ liệu của mô hình tuyến thiết kế hay bình đồ tuyến .

V  Dưới đây là bảng so sánh thuộc tính giữa các loại bề mặt trên. Với mỗi loại bề mặt thì có thể:

surfacedata

Qua bảng trên có thể thấy bề mặt lưới tam giác hay TIN Surface là loại bề mặt có thể cho phép thêm nhiều loại dữ liệu nhất trong các loại bề mặt. Đây cũng là loại bề mặt phổ biến hay sử dụng trong Civil 3D.

  1. Cách tạo mới bề mặt:

Để tạo mới bề mặt, có thể chọn một trong những cách sau đây:

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây

+ Cách 1: Vào menu Surfaces>Create Surface… như hình dưới:

bemat1

+ Cách 2: Trên thanh Toolspace, nhấn chuột phải vào mục Surface và chọn Create Surface…như hình dưới:

surface2

+ Cách 3: Gõ lệnh  CreateSurface trên thanh Command Line

Bước 2:  Nhập nội dung trong hộp thoại Create Surface với chú ý:

+ Type: Kiểu bề mặt gồm các loại TIN surface, Grid surface, TIN volume surface, Grid volume surface như giải thích ở trên

+ Name: Tên của bề mặt

+ Description: Mô tả bề mặt

+ Style: Kiểu hiển thị bề mặt. Chọn từ danh sách có sẵn.

+ Render Material: Vật liệu tô bề mặt. Chọn từ danh sách có sẵn

+ Surface layer: Lớp cho bề mặt

Với bề mặt TIN surface, các mục cần nhập như hình dưới:

surface3

Với bề mặt Grid Surface, ngoài các mục như phần bề mặt TIN surface, cấn chú ý thêm:

+ Grid X – spacing: Khoảng cách ô lưới theo phương ngang

+ Grid Y – spacing: Khoảng cách ô lưới theo phương đứng

+ Orientation: Góc quay lưới

surface_grid1

Với các loại bề mặt TIN Volume Surface và Grid Volume Surface, sẽ xem xét chi tiết ở phần tính khối lượng bề mặt.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.