Bài 1C: Thêm dữ liệu tập tin chứa điểm cho bề mặt

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

Để thêm tập tin chứa dữ liệu điểm (Point File) vào bề mặt cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:

  • Cách 1: Trên thanh Toolspace, nhấn chuột vào dấu + của bề mặt cần thêm dữ liệu điểm để mở hết các mục bên trong. Nhấn chuột phải vào mục Point Files và chọn Add…

surface4

  • Cách 2: Nhấn chọn bề mặt cần thêm Point File, trên thanh Ribbon>thẻ Tin Surface>bảng Modify>Add Data>Point File

surface10    surface9

  • Cách 3: Trên thanh Command Line gõ lệnh ADDPOINTFILE 

Trên thanh Command Line có dòng lệnh yêu cầu chỉ ra bề mặt cần thêm dữ liệu bằng cách chọn trực tiếp trên bản vẽ hoặc nhấn Enter để chọn từ danh sách

Select a surface <or press enter key to select from list>:

surface6 (1)

Bước 2: Tiến hành thêm dữ liệu điểm cho bề mặt.

Đầu tiên nhấn vào như mục 1 để thêm Point File.

surface8

Civil 3D hỗ trợ các Point File có định dạng dưới đây như ở mục 2:

Trong đó:

+ ENZ(Space or comma): Easting – Northing – Point elevation; các thuộc tính cách nhau bởi dấu cách (Space) or dấu phẩy (comma)

+ PNEZD(Space or comma): Point number – Northing – Easting –Point elevation – Raw Decription; các thuộc tính cách nhau bởi dấu cách (Space) or dấu phẩy (comma)

+ PNEZ(Space or comma) : Point number – Northing – Easting –Point elevation; các thuộc tính cách nhau bởi dấu cách (Space) or dấu phẩy (comma)

+ PNE(Space or comma) : Point number – Northing – Easting; các thuộc tính cách nhau bởi dấu cách (Space) or dấu phẩy (comma)

+ PENZD(Space or comma) : Point number – Easting – Northing – Point elevation – Raw Decription; các thuộc tính cách nhau bởi dấu cách (Space) or dấu phẩy (comma)

+ PENZ(Space or comma): Point number – Easting – Northing – Point elevation; các thuộc tính cách nhau bởi dấu cách (Space) or dấu phẩy (comma)

+ Autodesk Uploadable File

+ External Project Point Database

Cuối cùng nhấn Ok để kết thúc việc thêm Point File vào bề mặt.

Chú ý: tập tin chứa dữ liệu điểm có thể được soạn thảo bằng các chương trình soạn thảo văn bản thông thường như notepad, wordpad…

Ví dụ một mẫu Point File với định dạng PENZ space-delimited

# Autodesk Point File Format

3 379.910000 511.270000 227.620000 4 393.880000 497.100000 225.750000 5 382.640000 464.050000 223.890000 6 403.690000 429.340000 222.880000 103 190.080000 307.560000 194.250000 104 182.090000 322.940000 194.940000 105 174.100000 338.320000 195.630000 106 142.910000 340.320000 203.030000 107 117.470000 342.780000 208.460000 108 124.430000 394.400000 208.410000 109 137.700000 400.690000 205.430000

surface5

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.