Bài 1D: Thêm đường đồng mức cho bề mặt

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0
1. Đường đồng mức là gì?
+ Định nghĩa đường đồng mức:

Đường đồng mức hay còn gọi là đường bình độ của mặt đất. Đường đồng mức là đường nối liền các điểm có cùng độ cao trên mặt đất hay nói khác đi là đường đồng mức của địa hình là giao tuyến giữa mặt đất tự nhiên với các mặt phẳng song song với mặt nước gốc ở những độ cao khác nhau.

Dinhnghiacontour

Một số hình ảnh các dạng địa hình khác nhau thể hiện bằng đường đồng mức:

Hinhanhcontour

+ Đặc tính đường đồng mức:

  • Những điểm nằm trên cùng một đường đồng mức thì có cùng cao độ
  • Đường đồng mức phải liên tục, khép kín
  • Chỗ nào đường đồng mức xa nhau thì nơi đó mặt đất thoai thoải. Nơi nào đường đồng mức gần nhau thì nơi đó mặt đất dốc. Nơi nào đường đồng mức trùng nhau thì nơi đó vách núi thẳng đứng hay bờ vực
  • Các đường đồng mức không được cắt nhau trừ trường hợp núi đá hàm ếch
2. Cách thêm đường đồng mức vào bề mặt:
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:
+ Cách 1: Trên thanh Toolspace, nhấn dấu + để mở rộng các mục của bề mặt. Nhấn chuột phải mục Contours chọn Add…
surface_contour1
+ Cách 2: Nhấn chọn bề mặt cần thêm đường đồng mức, trên thanh Ribbon>Thẻ Tin Surface>bảng Modify>Add Data>Contours như hình dưới:

   surface10 (1)     surface_contour2

+ Cách 3: Gõ lệnh AddSurfaceContours trên Command Line
Khi đó, trong trường hợp trên bản vẽ có nhiều hơn hoặc bằng hai bề mặt thì trên thanh Commmand Line, Civil 3D yêu cầu chọn bề mặt cần thêm đường đồng mức bằng cách chọn trực tiếp trên bản vẽ hoặc nhấn Enter để chọn từ danh sách

Select a surface <or press enter key to select from list>:

Bước 2: Hộp thoại Add Contour Data

+ Description: Nhập mô tả cho dữ liệu đường đồng mức thêm vào.
surface_contour3
Bước 3: Tiếp theo, Civil 3D yêu cầu chọn các đường đồng mức cần thêm vào bề mặt. Dùng chuột nhấn chọn trực tiếp các đường đồng mức trên bản vẽ.
Giải thích thêm các thông số của hộp thoại Add Contour Data

+ Weeding Factors:

Thông số Weeding làm giảm số lượng điểm tạo ra dọc những đường đồng mức. Thông số weeding sẽ bỏ qua các đỉnh có khoảng cách nhỏ hơn khoảng cách khai báo hoặc có góc nhỏ hơn góc khai báo. A larger distance and deflection angle weeds a greater number of points. Thông số khoảng cách được đo bằng đơn vị độ dài và thông số góc được đo bằng đơn vị góc. Thông số weeding phải nhỏ hơn các thông số khai báo trong mục supplementing factors

Một điểm trên đường đồng mức được weeded bằng cách tính toán vị trí của nó so với các điểm trước và sau nó. Nếu chiều dài giữa ba điểm đó nhỏ hơn giá trị chiều dài weeding và góc nhỏ hơn giá trị góc weeding thì điểm giữa hai điểm sẽ không được thêm vào dữ liệu đường đồng mức

Ví dụ về thông số weeding:

minh_hoa_contour

+ Supplementing Factors:

Thông số Supplementing dùng để thêm các đỉnh lưới tam giác dọc đường đồng mức

Khoảng cách supplementing là khoảng cách lớn nhất giữa các đỉnh lưới tam giác. Nếu khoảng cách giữa các đỉnh lưới tam giác trên một đường đồng mức lớn hơn thông số supplementing thì một đỉnh sẽ được thêm vào dọc đường đồng mức với một khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng khoảng cách supplementing. Khoảng cách này càng nhỏ thì số đỉnh phân chia càng lớn.

Ví dụ về thông số khoảng cách (SD) với các đỉnh chèn thêm

minh_hoa_contour_1

Khoảng cách mid – ordinate là khoảng cách từ điểm giữa trên đường cong tới đường chắn cung của đường cong. The mid-ordinate distance is used to add vertices to a polyline curve, creating an approximation of the curve using straight line segments. Khoảng cách mid – ordinate được sử dụng để thêm các vec tơ cho các đường cong polyline, tạo một đường cong xấp xỉ bằng cách sử dụng các đoạn thẳng. Chiều dài của các đoạn thẳng đó phụ thuộc vào giá trị khoảng cách mid – ordiante

Ví dụ về thông số mid – ordinate

minh_hoa_contour_2

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.