Bài 1G: Thêm nhóm điểm vào bề mặt

Ngô Quốc Việt February 9, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:

Cách 1: Trên thanh Toolspace, nhấn vào dấu + mục Surfaces để mở rộng các mục, nhấn chuột phải mục Point Group và chọn Add… như hình dưới

surface_pointgourp_add1

Cách 2: Nhấn chọn bề mặt cần thêm nhóm điểm. Trên thanh Ribbon>thẻ TIN Surface>bảng Modify>Add Data>Point Groups

surface_pointgourp_add3

Cách 3: Gõ lệnh AeccAddSurfacePointGroups trên thanh Command Line, Civil 3D sẽ yêu cầu chọn bề mặt cần thêm nhóm diểm trong trường hợp có nhiều hơn hoặc bằng hai bề mặt.

Select a surface <or press enter key to select from list>: 

Bước 2: Hộp thoại Point Group. Chọn nhóm điểm cần thêm vào bề mặt.

surface_pointgourp_add2

Kết thúc, Civil 3D sẽ thêm nhóm điểm vào bề mặt và cập nhật bề mặt.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.