Bài 2B: Nâng/hạ cao độ toàn bộ bề mặt

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0
Để nâng/hạ cao độ toàn bộ bề mặt, cần thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:
+ Cách 1: Vào menu Surfaces>Edit Surface>Raise/Lower Surface
 
surface11
Tiếp theo, chọn bề mặt cần nâng/hạ cao độ bằng cách dùng chuột chọn trực tiếp trên bản vẽ hoặc nhấn Enter để chọn từ danh sách
surface14

+ Cách 2: Trên thanh Toolspace, nhấn vào dấu + của mục Surface để mở rộng rồi chọn bề mặt muốn nâng/hạ cao độ. Nhấn chuột phải mục Edits và chọn Raise/Lower Surface như hình dưới.

surface12
+ Cách 3: Gõ lệnh RaiseLowerSurface trên thanh Command Line rồi chọn bề mặt cần nâng/hạ cao độ bằng cách dùng chuột chọn trực tiếp trên bản vẽ hoặc nhấn Enter để chọn từ danh sách

surface14 (1)
Bước 2: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhập giá trị chiều cao cần để nâng/hạ cao độ toàn bộ bề mặt. Nhập giá trị dương để nâng, giá trị âm (-) để hạ cao độ bề mặt.
surface13

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.