Bài 2D: Đảo cạnh lưới tam giác

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

Điều kiện để việc đảo cạnh lưới tam giác thành công:

  • You must click within 1 unit of an edge.
  • Two visible triangles are separated by the edge.
  • The edge is not a breakline edge or an edge created by an Add Line operation.
  • The quadrilateral formed by the two triangles (which are separated by the edge) is convex.
Chú ý: Trước khi tiến hành đảo cạnh cần cho hiển thị lưới tam giác trong kiểu hiển thị bề mặt (Surface Style) như hình dưới:
surface_triangle_show

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:

+ Cách 1: Vào menu Surfaces>Edit Surface>Swap Edge

surface_swape_edge1

+ Cách 2: Nhấn chọn bề mặt cần đảo cạnh lưới tam giác. Trên thanh Ribbon>thẻ TIN Surface>bảng Modify>Edit Surface>Swap Edge

surface_swape_edge2

+ Cách 3: Gõ lệnh EditSurfaceSwapEdge trên thanh Command Line

Bước 2: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn cạnh để đảo:

Select an edge:

Chú ý: để chọn được cạnh lưới tam giác cần hiển thị cạnh lưới tam giác (Triangles) trong kiểu hiển thị bề mặt (Surface Style) (Xem lại các bài trước)

Dưới đây là minh họa cho hai trường hợp trước và sau khi đảo cạnh

before_swape_edge

after_swape_edge

Ví dụ minh họa cụ thể về đảo cạnh lưới tam giác:

latcanh6

latcanh5

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.