Bài 2E: Thêm/xóa cạnh lưới tam giác

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

Chú ý: Trước khi tiến hành thêm cạnh, xóa cạnh của lưới tam giác bề mặt cần cho hiển thị lưới tam giác trong kiểu hiển thị bề mặt (Surface Style) như hình dưới:

surface_triangle_show (1)

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây

Cách 1: Vào menu Surfaces>Edit Surface>Add Line để thêm cạnh hoặc Delete Line để xóa cạnh

surface_line1

Cách 2: Nhấn chọn bề mặt cần thêm/xóa cạnh lưới tam giác. Trên thanh Ribbon>thẻ TIN Surface>bảng Modify>Edit Surface>Add Line hoặc Delete Line

surface_line2

Cách 3: Trên thanh Command Line, gõ lệnh AddSurfaceLine để thêm cạnh và DeleteSurfaceLine để xóa cạnh cho lưới tam giác

Bước 2:

+ Với trường hợp thêm cạnh:

Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhập dữ liệu cho cạnh cần thêm

Chọn một đỉnh cho cạnh

Select one end point:

chọn một đỉnh khác cho cạnh
Select the other end point:

+ Với trường hợp xóa cạnh:

Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu nhập dữ liệu cho cạnh cần thêm

Chọn cạnh cần xóa

Select edges:

surface_line3

surface_line4jpg