Bài 2F: Các phương pháp xóa bề mặt

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

1. Các bề mặt có thể xóa:

Cách 1: Trên thanh Toolspace>thẻ Prospector>nhấn chuột phải vào bề mặt cần xóa chọn Delete…

+ Áp dụng: Các bề mặt TIN chưa liên kết tạo trắc dọc, bình đồ.

surface_delete1 (1)

Cách 2: Nhấn chọn bề mặt cần xóa rồi nhấn phím Delete trên bàn phím.

+ Áp dụng: Bề mặt TIN đã liên kết tạo trắc dọc, bình đồ, Corridor Surface

surface_delete2

Cách 3: Trên hộp thoại Corridor Properties>thẻ Surface>tiến hành xóa bề mặt như hai bước hình dưới.

+ Áp dụng: Với các bề mặt Corridor Surface

surface_delete6

2. Các bề mặt không thể xóa:

Với trường hợp các bề mặt bị khóa bằng cách:

Cách 1: Trên hộp thoại Surface Properties>thẻ Information>nhấn mục Object locked

surface_delete3

Cách 2: Trên thanh Toolspace>thẻ Prospector>nhấn chuột phải bề mặt cần khóa rồi chọn Lock

surface_delete4

Khi đó, trên Toolspace>thẻ Prospector>có biểu tượng khóa bề mặt như hình dưới.

surface_delete5

Các bề mặt bị khóa thì sẽ không thể bị xóa bằng bất kỳ cách nào. Để xóa các bề mặt này phải tiến hành mở khóa (Unlock) trước rồi tiến hành xóa bề mặt như bình thường.

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.