Bài 3A: Sử dụng các kiểu hiển thị khác nhau cho bề mặt

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

Phương pháp 1:

Bước 1: Mở hộp thoại Surface Properties. Chọn một trong những cách dưới đây:

+ Cách 1: Vào menu Surfaces>Edit Surface>Edit Surface Properties…

surface_style13

+ Cách 2: Nhấn chọn bề mặt cần chọn kiểu hiển thị rồi nhấn chuột phải chọn Surface Properties…

surface_style12

+ Cách 3: Nhấn chọn bề mặt cần chọn kiểu hiển thị. Trên thanh Ribbon>thẻ TIN Surface>bảng Modify>Surface Properties>Surface Properties

surface_style15

+ Cách 4: Trên thanh Toolspace, nhấn vào dấu + mục Surface để mở rộng, nhấn chuột phải vào bề mặt cần chọn kiểu hiển thị và chọn Surface Properties…

surface_style14

Bước 2: Trên hộp thoại Surface Properties, chuyển sang thẻ Information

surface_style6

Phương pháp 2:

Trên thanh Toolspace>thẻ Prospector, nhấn chọn mục Surfaces rồi nhấn chuột vào bề mặt cột Style như hình dưới để mở hộp thoại Select Surface Style.

surface_style9 

Tiếp theo, trên hộp thoại Select Surface, chọn kiểu hiển thị từ danh sách đổ xuống cho bề mặt. Nhấn Ok để kết thúc.

surface_style10

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.