Bài 3B: Sửa đổi kiểu hiển thị bề mặt

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:

+ Cách 1: Vào menu Surfaces>Edit Surface>Edit Surface Style…

surface_style2

Tiếp theo, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn bề mặt cần sửa kiểu hiển thị

Select surface:

+ Cách 2: Nhấn chọn bề mặt cần sửa kiểu hiển thị rồi nhấn chuột phải chọn Edit Surface Style…

surface_style1

+ Cách 3: Nhấn chọn bề mặt cần sửa đổi kiểu hiển thị. Trên thanh Ribbon>thẻ TIN Surface>bảng Modify>Surface Properties>Edit Surface Style

surface_style7

+ Cách 4: Trên thanh Toolspace, nhấn vào đấu + mục Surface để mở rộng, nhấn chuột phải vào bề mặt cần sửa kiểu hiển thị chọn Edit Surface Style…

surface_style8

+ Cách 5: Trên thanh Toolspace, nhấn vào mục Surface và nhấn mục Style như hình vẽ dưới để mở hộp thoại Select Surface Style rồi nhấn chọn mục Edit Current Selection để sửa đổi kiểu hiển thị

surface_style9 (1)     surface_style11

+ Cách 6: Truy cập vào hộp thoại Surface Properties, chuyển sang thẻ Information:

surface_style6 (1)

+ Cách 7: Gõ lệnh EditSurfaceStyle trên thanh Command Line

T­ương tự như trên, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn bề mặt cần sửa kiểu hiển thị:

Select surface:

Bước 2: Hộp thoại Surface Style

+ Thẻ Information: Nhập tên và mô tả cho kiểu hiển thị cho kiểu hiển thị bề mặt

surface_style3

+ Thẻ Borders: Đường bao ngoài bề mặt

surface_style5

+ Thẻ Display: Ẩn/hiện các thành phần cũng như hiệu chỉnh các thuộc tính như lớp, mầu sắc…

surface_style4

Các đối tượng của bề mặt:

1. Đỉnh (Point) và lưới tam giác (Triangle):

surface_style_dt1

2. Đường đồng mức chính (Major Contour), đường đồng mức phụ (Minor Contour), đường đồng mức tự định nghĩa (User Contour):

surface_style_dt2

3. Đường bao (Border):

surface_style_dt3

4. Độ dốc (Slope) và mũi tên độ dốc (Slope Arrow):

surface_style_dt4

5. Watersheds:

surface_style_dt5

6. Cao độ (Elevation):

surface_style_dt6

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.