Bài 3D: Các thiết lập về hướng dốc, cao độ, độ dốc và mũi tên hướng dốc bề mặt

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0

1. Thiết lập về hướng dốc:

phan_tich_be_mat1

2. Thiết lập về cao độ:

phan_tich_be_mat2

3. Thiết lập về độ dốc:

phan_tich_be_mat3

4. Thiết lập về mũi tên hướng dốc:

phan_tich_be_mat4

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.