Bài 5A: Phân tích bề mặt trong Autocad Civil 3D

Ngô Quốc Việt February 10, 2015 0
1. Giới thiệu:
Công cụ phân tích bề mặt trong Civil 3D giúp phân tích sâu hơn các thuộc tính bề mặt như cao độ, độ dốc, đường đồng mức,…giúp cung cấp thông tin chi tiết hơn phục vụ công việc liên quan đến bề mặt như thiết kế vạch tuyến, công tác san nền,…
2. Các bước tạo phân tích bề mặt:
Để thực hiện phân tích bề mặt cần thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây
+ Cách 1: Nhấn chọn bề mặt cần phân tích, nhấn chuột phải chọn Surface Properties
surface_analyze1
+ Cách 2: Nhấn chọn bề mặt cần phân tích, trên thanh Ribbon>thẻ TIN Surface>bảng Modify>Surface Properties>Surface Properties
surface_analyze2
+ Cách 3: Trên thanh Toolspace, chọn bề mặt cần phân tích, nhấn chuột phải chọn Surface Properties…
surface_analyze3
Bước 2: Trên hộp thoại Surface Properties chuyển sang thẻ Analysis
Để tiến hành phân tích bề mặt trong trường hợp tổng quát cần thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1. Chọn kiểu phân tích trong mục Analysis type. Civil 3D hỗ trợ 7 kiểu phân tích dựa trên các loại số liệu khác nhau như hình dưới:
surface_analyze5
Bước 2. Chọn phương pháp tạo dải phân tích bề mặt trong mục Ranges.
Bước 3: Nhấn biểu tượng mũi tên surface_analyze_elevation1để thêm và hiển thị các dải phân tích bề mặt ở mục Range Detail
Bước 4: Để hiển thị kết quả phân tích bề mặt cần hiển thị đối tượng tương ứng trong hộp thoại Surface Style>thẻ Display
surface_analyze12
3. Chèn bảng kết quả phân tích bề mặt:
Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây
+ Cách 1: Vào menu Surface>Add Legend Table…
surface_analyze_elevation6
+ Cách 2: Nhấn chọn bề mặt cần xuất bảng kết quả phân tích bề mặt. Trên thanh Ribbon>thẻ TIN Surface>bảng Labels & Tables>mục Add Legend
surface_analyze_elevation8
+ Cách 3: Gõ lệnh AddSurfaceLegendTable trên thanh Command line
Bước 2: Trên thanh Command line, Civil 3D yêu cầu nhập các thông số để xuất bảng kết quả phân tích bề mặt
Trong trường hợp có nhiều hơn hoặc bằng hai bề mặt trên bản vẽ, Civil 3D yêu cầu chọn bề mặt trực tiếp trên bản vẽ hoặc nhấn Enter để chọn từ danh sách
Select a surface <or press enter key to select from list>:
Chọn loại bảng cần xuất bằng cách gõ chữ cái cho mỗi loại
Enter table type [Directions/Elevations/Slopes/slopeArrows/Contours/Usercontours/Watersheds] <Elevations>:
Chọn chế độ cập nhật dữ liệu bảng là tĩnh hay động
Behavior [Dynamic/Static] <Dynamic>:
Chọn điểm chèn góc trái phía trên bảng để chèn bảng vào bản vẽ
Select upper left corner:
Kết quả, hình dưới minh họa  bảng phân tích cao độ bề mặt:
surface_analyze_elevation7
4. Phân tích cao độ bề mặt: 
 
Hình dưới đây phân tích các bước để phân tích cao độ bề mặt
surface_analyze_elevation
+ Bước 1: Chọn kiểu Elevations trong mục Analysis type để phân tích cao độ bề mặt
+ Bước 2: Chọn phương pháp tạo dải phân tích trong mục Create ranges by rồi nhập thông số tiếp theo tùy theo phương pháp tạo dải phân tích trong bước 3
Với kiểu phân tích cao độ bề mặt, Civil 3D hỗ trợ ba phương pháp tạo dải phân tích sau:
   + Number of ranges: tạo dải phân tích cao độ bề mặt dựa vào số lượng dải, Civil 3D sẽ tự động gán khoảng cao độ cho từng dải trong phạm vi từ cao độ nhỏ nhất đến cao độ lớn nhất của bề mặt. Với phương pháp này cho phép sửa cao độ min, max của từng dải phân tích.
   + Range interval: Tạo dải phân tích dựa vào khoảng chênh cao đều và cao độ gốc. Mỗi dải đều có khoảng cao chênh cao = cao độ lớn nhất – cao độ nhỏ nhất bằng nhau trong đó dải đầu tiên có cao độ min = cao độ gốc và cao độ max = cao độ min + khoảng chênh cao. Giá trị cao độ gốc này phải nhỏ hơn cao độ lớn nhất của bề mặt, nếu không thì sẽ không có dải phân tích nào được tạo ra.
Hình dưới đây mô tả ví dụ với khoảng chênh cao bằng 10m.
surface_analyze_elevation3
Chú ý: Phương pháp này không cho phép sửa cao độ min, max của từng dải phân tích
surface_analyze_elevation2
   + Range interval with datum: Tạo dải phân tích dựa vào khoảng chênh cao đều với cao độ gốc. Phương pháp này tương tự như phương pháp Range interval nhưng có điểm khác biệt là giá trị cao độ gốc của phương pháp này phải nhỏ hơn cao độ nhỏ nhất của bề mặt nếu không thì Civil 3D sẽ tự động tạo dải phân tích tính từ cao độ nhỏ nhất của bề mặt. Tương tự phương pháp trên thì phương pháp này không cho sửa cao độ min, max cảu từng dải phân tích
surface_analyze_elevation4
+ Bước 4: Nhấn biểu tượng mũi tên surface_analyze_elevation1 (1)để thêm và hiển thị các dải phân tích bề mặt ở mục Range Detail
Kết quả, Civil 3D hiển thị phân tích cao độ bề mặt:
surface_analyze_elevation5
5. Phân tích đường đồng mức bề mặt:
surface_analyze6
6. Phân tích hướng bề mặt:
surface_analyze8
7. Phân tích độ dốc bề mặt:
surface_analyze9
8. Phân tích bề mặt với mũi tên hướng dốc:
surface_analyze10
9. Phân tích lưu vực thoát nước bề mặt:
surface_analyze11

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.