Bài 1A: Cách tạo đường tim tuyến mới

Ngô Quốc Việt February 13, 2015 0
  1. Phân loại đường tim tuyến:

Trong Civil 3D có các loại đường tim tuyến sau đây:

+ Centerline: đường tim tuyến thường sử dụng với đường giao thông hoặc các công trình dạng tuyến
+ Offset: Đường tim tuyến ốp trái, phải
+ Curb Return: Đường tim tuyến đường cong bó vỉa
+ Rail: Đường tim tuyến đường sắt
+ Misellaneous: Các loại đường tim tuyến khác các loại trên nhằm mục đích phân loại và quản lý.

  1. Các bước tạo đường tim tuyến mới:

Bước 1:Chọn một trong những cách dưới đây:
+ Cách 1: Sử dụng Menu Alignment>Create Alignment by Layout…(vạch tuyến trực tiếp)hoặc Create Alignment from Polyline (vạch tuyến từ polyline có sẵn).

Alignment1
+ Cách 2: Trên thanh Ribbon thẻ Home>bảng Create Design>Alignment>Alignment Creation Tools

Alignment3  Alignment2

+ Cách 3: Gõ lệnh CreateAlignmentLayout trên thanh Command Line

Bước 2: Khai báo tuyến đường với hộp thoại Create Alignment – Layout

Với trường hợp Create Alignment by Layout thì cần nhập tên và chọn Centerline trong mục Type.

+ Name: Tên đường tim tuyến

+ Type:  Chọn kiểu đường tim tuyến

Alignment01

+ Description: Mô tả tuyến

– Phần General:

+ Site: Khai báo về Site. Chọn chế độ None nếu tuyến không thuộc Site nào.

+ Alignment style: Kiểu hiển thị đường tim tuyến

 Lưu ý: Để hiển thị tuyến trên mặt bằng

theo mẫu bản vẽ Việt Nam cần chọn mẫu

“Tuyến VN (Civil3dvn.com)” như hình bên

  alignment_vn1

+ Alignment layer: Lớp cho đường tim tuyến

+ Alignmente label set: Bộ nhãn ghi cho đường tim tuyến

 Lưu ý: Để điền nhãn tuyến trên mặt bằng

theo mẫu bản vẽ Việt Nam cần chọn mẫu bộ

“Nhãn tuyến VN (Civil3dvn.com)” như hình bên

     alignment_vn2

– Phần Design Criteria: Tiêu chuẩn thiết kế

+ Starting design speed: Vận tốc thiết kế khởi đầu. Civil 3D hỗ trợ nhập vận tốc thiết kế khác nhau cho từng đoạn riêng biệt trên tuyến.

+ Use criteria-based design: Sử dụng tiêu chuẩn thiết kế

+ Use design criteria file: Sử dụng tập tin tiêu chuẩn thiết kế

+ Use design check set: Sử dụng bộ kiểm tra thiết kế

Alignment4 Alignment5

Bước 3: Sử dụng các công cụ trên thanh công cụ Alignment Layout Tools để vạch đường tim tuyến

Alignment54

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.