Bài 1B: Tạo tuyến bằng đường Polyline có sẵn

Ngô Quốc Việt February 13, 2015 0

Phần mềm AutoCAD Civil 3D cho phép định nghĩa đường tim tuyến bằng đường Polyline có sẵn. Để tạo đường tim tuyến mới từ các đường Polyline có sẵn cần thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây.

+ Cách 1: Vào menu Alignments>Create Alignment from Polyline

Alignment56
+ Cách 2: Trên thanh Ribbon>thẻ Home>bảng Create Design>Alignment>Create Alignment from Objects
alignment_polyline1
+ Cách 3: Gõ lệnh CreateAlignmentEntities trên thanh Command Line
Bước 2: Trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn đường đầu tiên để tạo tuyến
Select the first line/arc/polyline or [Xref]:
Chọn đối tượng như Lines/arcs hoặc Polylines để tạo tuyến
Select lines/arcs or polylines to create alignment:
Chọn hướng tuyến như chiều mũi tên trên bản vẽ hoặc nhấn R để đảo chiều
Press enter to accept alignment direction or [Reverse]:
 
Alignment58
B­ước 3: Nhập các thông số cho đường tim tuyến trên hộp thoại Create Alignmnet from Objects
+ Name: Nhập tên đường tim tuyến
+ Type: Chọn kiểu đường tim tuyến
+ Description: Nhập mô tả cho đường tim tuyến
– Thẻ General
+ Alignment style: Chọn kiểu hiển thị cho đường tim tuyến
+ Alignment layer: Chọn lớp cho đường tim tuyến
+ Alignment label set: Chọn bộ nhãn ghi cho đường tim tuyến
+ Add curves between tangents: Tùy chọn có hay không cắm cong giữa các đường tang tuyến với giá trị bán kính mặc định trong mục Default radius
+ Erase existing entities: Tùy chọn có hay không xóa đường polyline dùng để định nghĩa đường tim tuyến
– Thẻ Design Criteria: Tương tự như bài Cách tạo đường tim tuyến mới
Alignment57

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.