Bài 1C: Tạo đường tim tuyến ốp trái, phải

Ngô Quốc Việt February 13, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:

  • Cách 1: Trên thanh Ribbon>thẻ Home>bảng Create Design>Alignment>Create Offset Alignment

alignment_offset1

Khi đó, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn đường tim tuyến để tạo tuyến ốp trái, phải bằng cách chọn trực tiếp trên bản vẽ hoặc nhấn Enter để chọn từ danh sách

Select an alignment <or press enter key to select from list>:

  • Cách 2: Nhấn chọn tuyến muốn tạo tuyến ốp. Trên thanh Ribbon>thẻ Alignment>bảng Launch Pad>Offset Alignment

alignment_offset2

  • Cách 3: Gõ lệnh CreateOffsetAlignment trên thanh Command Line

Tương tự như cách 1, trên thanh Command Line, Civil 3D yêu cầu chọn tuyến để tạo tuyến ốp bằng cách chọn trực tiếp trên bản vẽ hoặc nhấn Enter để chọn từ danh sách

Select an alignment <or press enter key to select from list>:

Bước 2: Hộp thoại Create Offset Alignment

+ Nhập các thông số cơ bản cho đường tim tuyến ốp trái, phải

Chú ý thêm mục Station range:

+ From Start: Nhấn tùy chọn này để tạo tuyến ốp trái, phải từ đầu tuyến hoặc bỏ tùy chọn này và nhập trực tiếp lý trình điểm đầu

+ To End: Nhân tùy chọn này để tạo tuyến ốp trái, phải đến cuối tuyến hoặc bỏ tùy chọn này và nhập trực tiếp lý trình điểm cuối

alignment_offset3

+ Mở rộng đường cong cho đường tim tuyến ốp trái, phải trong đó:

+ Add widening around curves: Tùy chọn mở rộng đường cong tuyến đường

+ Specify widening through design standards: Tùy chọn mở rộng đường cong theo tiêu chuẩn thiết kế

+ Specify widening manually: Tùy chọn mở rộng đường cong bằng cách nhập độ mở rộng với giá trị cụ thể.

+ Use design check set: Tùy chọn sử dụng bộ kiểm tra thông số thiết kế và chọn bộ kiểm tra thông số thiết kế từ danh sách

alignment_offset_curve

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.