Bài 1D: Khai báo thông số đường cong cho đường tim tuyến

Ngô Quốc Việt February 13, 2015 0

Trên thanh Alignment Layout Tools nhấn chọn mục Curve and Spiral Settings…như hình dưới:

Alignment6

Chọn sử dụng cong tròn hoặc cong chuyển tiếp. Nếu cong tròn thì chỉ tích chọn mục Curve còn với cong chuyển tiếp thì chọn thêm Spiral In và Spiral out. Trong đó chú ý các nội dung:

+ Default radius(apply to curve and spirals): Bán kính đường cong tròn mặc định(áp dụng cho đường cong tròn và đường cong chuyển tiếp)

+ Length: Chiều dài đường cong chuyển tiếp

+ A: Thông số A của đương cong chuyển tiếp. Ý nghĩa thông số A xem thêm bài Vạch tuyến với đường cong Clothoid

+ Spiral in, spiral out: đoạn chuyển tiếp ra và vào.

Alignment7

Civil 3D hỗ trợ các loại đường cong chuyển tiếp sau:

Alignment8

  1. Clothoid Curve: Đường cong Clothoid. Đây là đường cong phổ biến được sử dụng cho đường cong chuyển tiếp

+ Công thức:

GUID-052F90E9-3621-4DF9-BD75-9A8D73FDED60-low

GUID-CF88A433-F33B-484F-91B7-2D0E7C34930B-low

GUID-6D35AF5E-257F-4EAF-93F5-39F983D15B87-low

GUID-2D7EE252-0633-4397-9C9F-E8BBA6CC74F7-low

GUID-C805FBDE-0C01-4E53-BECF-87FBC7A0C1AD-low

Bloss Spiral: 

+ Công thức:

GUID-EAF208C7-1AA3-4D9A-8B30-4AADD4FDC214-low

GUID-40E4BEFD-0AC4-4861-80A4-0E7ADB6F076F-low

GUID-2330928A-4980-48E4-B4F6-520F168AE812-low

  1. Sinusoidal Curves: 

+ Công thức:

GUID-9E9C7BCE-B74F-4F7A-8CB4-4F7991C91203-low

GUID-E879E253-64FF-4805-A905-F551F5F57C8E-low

 

Ngoài ra còn nhiều loại đường cong khác. Công thức mời các bạn tham khảo trên trang hướng dẫn của Autodesk.

  1. Sine Half-Wavelength Diminishing Tangent Curve: 
  1.  Cubic Spiral (JP):
  1.  Cubic Parabolas:  
  1.  Bi-Quadratic (Schramm) Spirals:

 

 

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.