Bài 2A: Sửa đổi yếu tố hình học đường tim tuyến

Ngô Quốc Việt February 13, 2015 0

Thực hiện theo một số cách sau để sửa đổi yếu tố hình học đường tim tuyến:

  1. Phương pháp 1: Sửa đổi yếu tố hình học tuyến với thanh công cụ Alignment Layout Tools

Bước 1: Mở thanh công cụ Alignment Layout Tools

Để mở thanh công cụ Alignment Layout Tools, chọn một trong những cách dưới đây

+ Cách 1: Nhấn chọn đường tim tuyến cần sửa rồi nhấn chuột phải chọn Edit Alignment Geometry…

Alignment22

+ Cách 2: Nhấn chọn đường tim tuyến cần sửa. Trên thanh Ribbon>thẻ Alignment>bảng Modify>nhấn chọn mục Geometry editor

Alignment23

+ Cách 3: Theo menu Alignments>Edit Alignment Geometry…như hình dưới rồi chỉ ra đường tim tuyến cần sửa.

Alignment24

Bước 2: Trên thanh công cụ Alignment Layout Tools nhấn vào mục Geometry Editor có biểu tượng như hình vẽ dưới:

Alignment17

Cửa sổ Panaroma hiện ra, các bạn có thể trực tiếp sửa đổi các thông số yếu tố hình học của đường tim tuyến.

Chú ý: các thông số có thể sửa đổi sẽ được in đậm và các thông số không thể trực tiếp sửa đổi sẽ được in mờ.

Alignment18

Ngoài ra, để thêm bớt các thông số trên cửa sổ Panorama, nhấn chuột phải vào cột tiêu đề như hình vẽ dưới và chọn hay bỏ chọn các thông số cần thêm hoặc bớt.

Alignment20  Alignment19

– S2. Phương pháp 2: Sửa đổi yếu tố hình học tuyến bằng cách co kéo các điểm Grip:

Trên mặt bằng tuyến, dùng chuột nhấn chọn đường tim tuyến cần sửa. Có thể dùng chuột kéo thả  các vị trí Grip như trong hình minh họa dưới để sửa đổi tuyến đường:

+ Kéo thả các đỉnh để thay đổi hướng tuyến

+ Kéo thả các vị trí của đường cong (tiếp đầu, tiếp cuối, P) để thay đổi thông số đường cong

Chú ý: Chỉ áp dụng phương pháp kéo thả các điểm Grip với đường cong tròn. Đường cong chuyển tiếp không cho phép sửa theo phương pháp này.

Alignment21

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.