Bài 2B: Thay đổi vận tốc và áp tiêu chuẩn thiết kế tuyến đường

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:

+ Cách 1: Chọn đường tim tuyến cần sửa rồi nhấn chuột phải chọn Alignment Properties…

Alignment26

+ Cách 2: Nhấn chọn đường tim tuyến cần sửa, trên thanh Ribbon>thẻ Alignment>bảng Modify>nhấn chọn mục Alignment Properties

Alignment27

+ Cách 3: Trên thanh Toolspace nhấn dấu + vào các mục Alignment để mở rộng và chọn đường tim tuyến cần sửa, nhấn chuột phải và chọn Properties…như hình dưới đây.

Alignment28

Bước 2: Trên hộp thoại Alignment Properties, chuyển sang thẻ Design Criteria và làm theo các bước sau:

+ Để sửa đổi tốc độ thiết kế:

–    Nếu chỉ có một vận tốc thiết kế cho cả tuyến thì chỉ cần hiệu chỉnh giá trị vận tốc thiết kế trong cột Design Speed về giá trị mong muốn

–    Nếu có nhiều vận tốc thiết kế cho từng đoạn tuyến thì thực hiện theo các bước 1,2,3 như hình dưới:

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng tại vị trí số 1 để thêm vận tốc thiết kế

Bước 2: Nhấn vào vị trí số 2 như hình để sửa lý trình bắt đầu áp dụng vận tốc thiết kế rồi nhập vận tốc thiết kế tại ô của cột Design Speed

Bước 3: Nếu muốn xóa vận tốc thiết kế đã tạo, nhấn chọn vận tốc thiết kế rồi nhấn vào vị trí số 3 để xóa.

Alignment25

+ Để thay đổi tiêu chuẩn thiết kế:

Nhấn chọn mục Use criteria-based design để chọn sử dụng tiêu chuẩn thiết kế

Nhấn chọn mục Use design criteria file để chọn sử dụng áp tiêu chuẩn thiết kế từ tệp số liệu

Tiếp theo chọn các bảng thông số tối thiểu từ tiêu chuẩn thiết kế như:

+ Minimum Radius Table: Bảng bán kính cong tối thiểu

+ Transition Length Table:

+ Attainment Method: Chọn phương pháp quay siêu cao

Nhấn chọn mục Use design check set để chọn sử dụng bộ kiểm tra thiết kế

Alignment61

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.