Bài 2C: Sửa tiêu chuẩn thiết kế tuyến

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Chú ý một số thuật ngữ:

+ Minimum Radius Table: Bảng bán kính cong tròn tối thiểu

+ Superelevation Attainment Methods: Phương pháp quay siêu cao

+ Superelevation Table: Bảng độ dốc siêu cao

Để sửa đổi tiêu chuẩn thiết kế tuyến, cần thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chọn một trong những cách dưới đây:
+ Cách 1: Vào menu Alignments>Design Criteria Editor…
alignment_tctk1
+ Cách 2: Nhấn chọn tuyến đường rồi trên thanh Ribbon>thẻ Alignment>bảng Modify>Design Criteria Edit
alignment_tctk2
+ Cách 3: Vào menu Profiles>Design Criteria Editor…
profile_tctk1
+ Cách 4: Nhấn chọn trắc dọc của tuyến đường muốn sửa file tiêu chuẩn thiết kế. Trên thanh Ribbon>thẻ Profile View>bảng Modify Profile>Design Criteria Editor
profile_tctk2
+ Cách 5: Gõ lệnh DesignCriteriaEditor trên thanh Command Line
Bước 2: Hộp thoại Design Criteria Editor
alignment_tctk3
alignment_tctk5
alignment_tctk4

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.