Bài 2D: Các phương pháp chọn tuyến đường trên bản vẽ.

Ngô Quốc Việt February 14, 2015 0

Trong khi làm việc trên bản vẽ với Civil 3D rất thường xuyên phải chọn tuyến đường phục vụ nhiều hoạt động khác nhau. Tuy nhiên tuyến đường thường hay bị lẫn với các đối tượng khác trên bản vẽ như bề mặt, bình đồ,…nên rất khó lựa chọn. Bài viết này phân tích các phương pháp lựa chọn tuyến đường khác nhau giúp cho công việc này hiệu quả hơn

Cách 1: Với trường hợp đơn giản nhất khi tuyến chưa bị che lấp với các đối tượng khác thì cách chọn tuyến là dùng chuột nhấn vào tim tuyến trên bản vẽ.

Alignment63

Cách 2: Cách chọn tuyến trên thanh Toolspace:

+ Với trường hợp tuyến không thuộc Site nào: chọn tuyến bằng cách nhấn vào dấu + mục Alignment để mở rộng rồi nhấn chuột phải vào tuyến cần chọn và nhấn Select, ngoài ra còn có thể phóng to (Zoom to), di chuyển tới tuyến (Pan to)

alignment64

+ Với trường hợp tuyến thuộc về một Site: Chọn tuyến bằng cách nhấn vào dấu + mục Sites rồi tương tự như trên nhấn chuột phải vào tuyến cần chọn và nhấn Select

alignment66

Cách 3: Với trường hợp tuyến bị che lấp bởi các đối tượng khác như bình đồ, hệ thống cấp thoát nước, bề mặt…có thể chọn tuyến bằng cách: phóng to tới vị trí đầu tuyến hoặc cuối tuyến và dùng chuột nhấn chọn vào biểu tượng điểm đầu hoặc cuối tuyến như hình dưới. (Lưu ý: trong một số trường hợp khác có thể biểu tượng sẽ không giống tùy thuộc vào kiểu hiển thị tuyến đường)

alignment65

Cách 4: Với một số hoạt động cũng yêu cầu chọn tuyến nhưng cũng hỗ trợ việc chọn tuyến  bằng cách gõ Enter và chọn tuyến từ danh sách:

alignment67

Leave A Response »

You must be logged in to post a comment.